Ga naar de inhoud

Wie houdt toezicht op de cookiewetgeving?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe dat websites die surfgedrag van webbezoekers volgen, zich aan de regels van de Cookiewet houden en kunnen ook boetes uitdelen mochten organisaties dit niet doen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan ingrijpen als cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verwerken en dit niet volgens de AVG gebeurt.