Compliance is gemanaged
Direct dialogue is de verzamelnaam voor straat-, evenement- en deurwerving. Goede doelen maken in dit kanaal gebruik van professionele bureaus. De algehele trend over de afgelopen drie jaar laat zien dat deze bureaus verder professionaliseren. Compliance processen worden steeds meer reproduceerbaar. Er zijn beheersmaatregelen aanwezig en deze zijn in bepaalde mate gedocumenteerd en deze worden periodiek (reproduceerbaar) gecontroleerd.

Onderlinge kwaliteitsverschillen zijn groot
De onderlinge verschillen tussen bureaus blijven groot. Een aantal bureaus presenteert ondermaats. Dit is een mogelijk risico voor de opdrachtgever. Maar het is voor goede doelen moeilijk om dit risico te mitigeren, licht Arjen van Eeuwen van DMCC toe. “Goede doelen hebben beperkte keuzemogelijkheden. De direct dialogue markt is nog altijd een leveranciersmarkt.” Op een aantal gebieden is voor alle bureaus verbetering mogelijk. Zo moeten de bureaus aandacht besteden aan de implementatie van AVG verplichtingen, zoals een verwerkingenregister. Ook is de invulling van de rechten van donateurs, zoals het recht van bezwaar in sommige gevallen onvoldoende .

Regie vanuit goede doelen
De benchmark toont wel aan dat sommige bureaus bij de ene opdrachtgever hun compliance beter op orde hebben, dan bij de andere opdrachtgever. “Dat illustreert wel het belang van een strakke regie vanuit de Goede Doelen”, aldus Van Eeuwen.

Committeren aan kwaliteit
Direct dialogue is een belangrijk contactkanaal voor fondsenwervende organisaties die een langdurige verbintenis aan willen gaan met een donateur. Maar het is ook een kanaal dat weerstand op kan roepen. Met de audit investeren de goede doelen in kwaliteit. Gosse Bosma, voorzitter van Goede Doelen Nederland licht toe: “In fondsenwerving geldt dat als één organisatie slecht werft, wij er allemaal last van hebben. Onze leden erkennen al sinds lange tijd het belang van een kwalitatieve inzet van direct marketing kanalen. We nemen hier het heft in eigen handen door een collectieve audit op compliance maatregelen uit te voeren bij de direct dialogue bureaus.”

Werkwijze
De derde collectieve audit heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. De audit is uitgevoerd door DMCC, in opdracht van 18 goede doelen, die bij elkaar 10 verschillende bureaus getest wilde hebben. De audit vindt plaats op locatie bij de bureaus en door het nabellen van aan de deur geworven donateurs. Zo kunnen gefundeerde uitspraken gedaan worden over de wijze waarop de bureaus toepasselijke wet- en regelgeving in hun bedrijfsprocessen hebben geïmplementeerd, bijvoorbeeld door training en coaching van wervers, scripts, beveiliging van informatie en dataprotectie.