Ga naar de inhoud
26 juli 2023 • Nieuws

Gebruik ‘gerechtvaardigd belang’ Facebook geen AVG grondslag

Facebook mag geen gebruik maken van de grondslag gerechtvaardigd belang om getarget te adverteren, zo luidt het oordeel van het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een Duitse mededingingszaak tegen Facebook. Facebook heeft misschien wel een gerechtvaardigd belang om advertenties te personaliseren maar het privacybelang van gebruikers weegt zwaarder. Het Hof vindt daarnaast (net als de privacy toezichthouders) dat gepersonaliseerd adverteren ook niet noodzakelijk is om de diensten van Facebook te leveren. En dus blijft alleen toestemming over als AVG grondslag voor gepersonaliseerd adverteren.

facebook-3324207_1920

Achtergrond: Facebook’s gebruik van ‘gerechtvaardigd belang’ voor gepersonaliseerde reclame

Meta, het moederbedrijf van Facebook, kreeg afgelopen januari een miljoenenboete van de Ierse privacy toezichthouder. De toezichthouder concludeerde dat Meta organisaties Facebook, Instagram en WhatsApp de AVG overtreden door gebruikers te dwingen in te stemmen met gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van dienstverlening in de algemene voorwaarden, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening. ‘Uitvoering van de overeenkomst’ is dus geen juiste rechtsgrondslag voor het verwerken van die persoonsgegevens. En dus stuurde Meta haar gebruikers afgelopen januari een bericht dat zij voortaan persoonsgegevens verwerkt voor gepersonaliseerde advertenties op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, maar ook deze grondslag is nu niet toereikend bevonden door het Europese Hof.

Bedrijfsbelang Facebook weegt niet op tegen privacy gebruikers

Het Hof vindt ook wel dat Facebook een gerechtvaardigd bedrijfsbelang heeft bij het profileren van gebruikers en het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Maar vindt dat dit belang niet opweegt tegen het privacybelang van de gebruikers en dus is toestemming de enige rechtsgrond op basis waarvan dit zou mogen plaatsvinden. Het Hof wijst in haar uitspraak ook de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ af voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, net zoals de privacy toezichthouders dat eerder al deden. Zij snapt dat personalisatie nuttig kan zijn, maar vindt het niet noodzakelijk voor de dienstverlening en dus kan Meta op deze grondslag geen beroep doen. Meta bedrijven mogen in de toekomst dus geen gegevens meer delen op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ of ‘gerechtvaardigd belang’.

Mededingingsautoriteit mag ook AVG compliance controleren

Het balletje kwam al in 2019 aan het rollen, toen de Duitse mededingingsautoriteit Facebook ervan verdacht misbruik te maken van zijn dominante positie door gericht te adverteren zonder toestemming van gebruikers voor uitgebreide profilering. De conclusie van de Duitse mededingingsautoriteit luidde dat Facebook de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU overtrad. Facebook ging in beroep, wat leidde tot deze uitspraak van het Hof. Die vond dus allereerst dat een mededingingsautoriteit ook mag controleren of een organisatie zich houdt aan andere relevante regelgeving zoals de AVG.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.