Datalek

De gemeente Capelle laat weten dat er sprake is van een datalek. ,,Bij het publiceren van de collegestukken zijn aanvraagformulieren met gegevens gepubliceerd”, aldus een gemeentewoordvoerder. De exacte omvang van het datalek is nog niet bekend.

De gemeente nam direct maatregelen nadat bij deze krant een tip was binnengekomen over het rammelende ICT-netwerk. Een deel van de website is direct offline gezet tot de formulieren zijn verwijderd. ,,We zullen onze excuses aanbieden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.” Ook raadsleden zijn overigens de dupe van het lek. Al hun adressen waren terug te vinden in brieven van het college.

Carel van der Poel was de oplettende inwoner die het lek ontdekte. ,,Toen ik één document zag, ging ik verder zoeken. Vervolgens vond ik van alles. Dat moet natuurlijk gewoon niet kunnen”, aldus Van der Poel.

Plicht

In de Wet bescherming persoonsgegevens is opgenomen dat organisaties de plicht hebben persoonsgegevens goed te beveiligen. Burgerservicenummers vallen ook nog eens onder de zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Omdat het een uniek en tot de persoon te herleiden nummer is.

,,Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude”, aldus een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Handtekeningen en BSN-nummers mag een overheidsorganisatie nooit openbaar maken, laat de organisatie weten.

Bron: AD.nl