De brief werd verstuurd op 15 augustus, blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De dag erna heeft de gemeente een herstelbrief en een excuusbrief gestuurd aan alle betrokkenen. Verder heeft de gemeente het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees verder op omroepflevoland.nl