Een
medewerker van de gemeente Utrecht heeft per ongeluk 150 namen van
bijstandsgerechtigden gelekt. Ze wilde de informatie, met onder andere
burgerservicenummers, versturen naar een collega. Maar ze stuurde de
gegevens naar een inwoonster van de stad die toevallig dezelfde naam
heeft.

In de mail staan ook start- en einddata van de
uitkeringen. Volgens de gemeente heeft degene die de mail per ongeluk
heeft ontvangen, beloofd dat ze de gegevens zal wissen. De mensen die in
het bestand staan, krijgen een brief over wat er is gebeurd.

Fout

De gemeente Utrecht heeft tegen RTV Utrecht
gezegd dat er maatregelen worden genomen om een nieuw lek te voorkomen.
Zo worden e-mails met dit soort gevoelige informatie niet meer aan
individuele medewerkers gestuurd, maar alleen nog in groepen. Daarin
staan dan alleen de adressen van medewerkers die privégegevens mogen
inzien.

De fout wordt ook intern besproken in het Stadskantoor.
Het incident is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht
houdt op organisaties die met privacygevoelige informatie werken. Zo’n
melding is verplicht.

Bron: NOS.nl