Ga naar de inhoud
6 oktober 2020 • Nieuws

Gerechtvaardigd belang uit e-Privacy Verordening

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft op 24 september jl. de herziene tekst van de e-Privacy Verordening (ePV) voorgesteld. Het eerder toegevoegde gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrondslag voor telecommunicatie metadata en cookiedata is verwijderd. De reden voor het verwijderen van het gerechtvaardigd belang uit de e-Privacy Verordening is dat de privacy van webbezoekers niet voldoende gewaarborgd kan worden. Echter is er wél weer meer ruimte voor de cookiewall, zo lijkt het tenminste. De impact voor aanbieders zal vooralsnog meevallen.

Privacy_regulation-3246979_1280

Gerechtvaardigd belang tóch geschrapt

Het gerechtvaardigd belang van de aanbieder weegt tóch niet op tegen de privacybelangen van de webbezoeker en is verwijderd uit het nieuwe voorstel van de e-Privacy Verordening.  Waar eerder nog ruimte werd geboden voor de aanbieder om zelf een afweging te maken of het plaatsen van cookies zonder toestemming was toegestaan door de privacybelangen van de webbezoeker daarbij af te wegen, is dit nu niet meer toegestaan.

Wanneer mag uw organisatie dan nog wel cookies plaatsen? Indien:

  • dit noodzakelijk is (voor het tot stand brengen) van elektronische communicatie;
  • toestemming is gegeven door de webbezoeker;
  • de webbezoeker enkel op deze manier gebruik kan maken van de dienst;
  • deze gebruikt worden voor het nagaan van webstatistieken, bijvoorbeeld bezoekersaantallen;
  • dit bijdraagt aan het oplossen van kwetsbaarheden in de beveiliging of andere ‘bugs’.

Aangezien onder het gerechtvaardigd belang de mogelijkheden voor het plaatsen van cookies en het delen daarvan toch al beperkt was, zal de impact van het schrappen daarvan meevallen.

Meer ruimte voor de cookiewall?

Daarnaast biedt dit nieuwe voorstel weer meer ruimte voor de cookiewall. Toegang tot een website zou namelijk kunnen worden geweigerd door een aanbieder van diensten waar geen geldelijke betaling tegenover staat, indien de webbezoeker zijn toestemming niet geeft voor het plaatsen van bepaalde cookies. Hierbij is wél van belang dat de webbezoeker een gelijkwaardig alternatief wordt geboden bij dezelfde of een andere aanbieder, waar het al dan niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies geen voorwaarde is voor het kunnen bezoeken van de website. U zou hierbij kunnen denken aan websites van commerciële nieuwspartijen, waar een alternatief kan worden gevonden bij nieuwsbronnen zonder commercieel belang, zoals de publieke omroep. De voorwaarde dat toestemming van de webbezoeker (naast ondubbelzinnig) ook ‘vrij’ dient te zijn, wordt dus flink opgerekt.

De vraag is echter of dit voorstel gaat standhouden, juist vanwege de oprekking van de voorwaarde ‘vrije’ toestemming. Aangezien de keuze van de webbezoeker op deze manier afhankelijk zal zijn van aanbiedingen van andere marktpartijen én de vraag zal kunnen rijzen welke alternatieven echt gelijkwaardig zijn, zullen hier nog wel de nodige discussies over kunnen gaan ontstaan. Wordt vervolgd…

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.