Ga naar de inhoud
15 september 2021 • Nieuws

Goede doelen: collectieve audit direct dialogue en telemarketing

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Telecomwet is controle nu belangrijker dan ooit. Niet alleen het kanaal telemarketing is opt-in geworden, een andere belangrijke wijziging binnen dit kanaal is de aantoonbaarheid. De verantwoordelijke moet aantoonbaar zorgdragen voor het compliant werven van klanten en donateurs. Het laten uitvoeren van een audit kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook dit jaar nodigen wij de goede doelen uit tot deelname aan de collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing. De collectieve audit geeft inzicht in de naleving van de wet- en regelgeving bij de bureaus die u inschakelt bij fondsenwerving. Deze collectieve audit wordt dit jaar voor de vijfde keer door ons uitgevoerd en is alleen toegankelijk voor de leden van Goede Doelen Nederland. Als deelnemer geeft u zelf aan welke bureaus u wilt laten bezoeken.

audit-3929140_1920

Door deel te nemen aan de Collectieve Compliance Audit geeft u invulling aan de verplichting zowel uit de AVG als de Telecomwet tot het nemen van passende maatregelen om te waarborgen – én te kunnen aantonen – dat ook jullie leveranciers conform wet- en regelgeving handelen.

De collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing gaat in oktober a.s. van start. U kunt zich hier tot uiterlijk vrijdag 24 september a.s. voor aanmelden via leontien.daum@dmcc.nl

De audit bestaat uit een aantal onderdelen:

Locatieaudit: tijdens een locatieaudit bezoeken wij een locatie van de leverancier*. Hier opereren wij als toezichthouder en bekijken of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie.
*) Afhankelijk van de coronasituatie op dat moment worden de locatieaudits bij voorkeur op locatie uitgevoerd. Indien dit niet conform de dan geldende regels is, worden deze op afstand uitgevoerd.

Contactanalyse(s) telemarketing: aan de hand van een steekproef luisteren wij gevoerde telemarketinggesprekken (over een meetperiode van drie maanden) na en beoordelen deze op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Code Telemarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Contactanalyse(s) direct dialogue: aan de hand van een steekproef bellen wij aan de deur, op straat of op een evenement geworven donateurs na en beoordelen gevoerde gesprekken op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Gedragscode Fieldmarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

U ontvangt de uitslagen van de door jullie opgegeven leveranciers. Daarnaast worden de resultaten van de audits als anonieme benchmark gedeeld met alle deelnemers. Met de rapporten kunt u verbeterpunten met de bureaus bespreken, vragen om verbeterplannen en aansturen op die plannen.

Door deze audits collectief aan te bieden kunnen wij de audits uitvoeren tegen gereduceerde tarieven:

Optie 1: locatieaudit, deelnemersprijs: €850,- (per bureau/vestiging).

Optie 2: contactanalyse(s), deelnemersprijs: €850,- (per bureau/vestiging).

Optie 3: locatieaudit + contactanalyse(s). U kunt ervoor kiezen om zowel een locatieaudit als contactanalyse te doen op het telemarketing- of direct dialogue kanaal. Deelnemersprijs: €1495,- (per bureau/vestiging).

Wij zijn partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven. De korting voor de collectieve audit is al in dit aantrekkelijke tarief verwerkt. Wilt u meer weten over de audit of dienstverlening van DMCC? Neem contact op met Leontien Heck-Daum.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.