Ga naar de inhoud
2 april 2024 • Nieuws

Goede Doelen: meld u nu aan voor de collectieve compliance audit door DMCC

Controleer of uw telemarketing- en wervingsbureaus zich houden aan de regels.

Ook dit jaar kunt u als goed doel deelnemen aan de collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing van DMCC. De collectieve audit geeft inzicht in de naleving van de wet- en regelgeving bij de bureaus die goede doelen inschakelen bij fondsenwerving. Deze audit wordt uitgevoerd in samenwerking met Goede Doelen Nederland en zal voor de zomer plaatsvinden. Neemt u deel, dan kunt u zelf aangeven welke bureaus u wilt laten bezoeken. U kunt zich nu inschrijven.

audit-3929140_1920

Waarom meedoen?

De directe wervingskanalen zijn essentieel voor fondsenwerving, maar kennen ook kwetsbaarheden. Helaas is het zo dat één slechte ervaring afstraalt op de hele sector. Om na te gaan of de kwaliteitsafspraken met de wervingsbureaus nageleefd worden en om te waarborgen dat de bureaus conform wet- en regelgeving handelen is toetsing in de praktijk (audit) nodig. Met behulp van de DMCC audit kunt u maximale grip uitoefenen op de kwaliteit en compliance van de bureaus waarmee u samenwerkt. En door deel te nemen aan dit collectief geeft u bovendien invulling aan de verplichting tot het nemen van passende maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van gegevens in overeenstemming met toepasselijke regelgeving wordt uitgevoerd (AVG Artikel 24). Met de DMCC auditrapporten kunt u verbeterpunten met de bureaus bespreken, vragen om verbeterplannen en deze aansturen.

Over de audit

De audit bestaat uit een aantal onderdelen, die u tezamen of los kunt afnemen:

  1. Locatieaudit: tijdens een locatieaudit bezoekt DMCC een locatie van de leverancier. Hier opereert DMCC als toezichthouder en bekijkt of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors van DMCC kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie.
  2. Contactanalyse(s) telemarketing: aan de hand van een steekproef luistert DMCC gevoerde telemarketinggesprekken (over een meetperiode van drie maanden) na en beoordeelt deze op relevante compliance punten, afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Code Telemarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).
  3. Contactanalyse(s) direct dialogue: aan de hand van een steekproef belt DMCC aan de deur, op straat of op een evenement geworven donateurs na en beoordeelt gevoerde gesprekken op relevante compliance punten, afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Gedragscode Fieldmarketing, de Gedragscode Wervingsrooster en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Resultaten

U ontvangt de uitslag van de door u opgegeven leveranciers. Daarnaast worden de resultaten van de audits als anonieme benchmark gedeeld met alle deelnemers. Bekijk hier de resultaten van de vorige collectieve audit.

Kosten

Door deze audits collectief aan te bieden kan DMCC de audits uitvoeren tegen gereduceerde tarieven:

  • Optie 1 – locatieaudit, deelnemersprijs: €895,- (per bureau/vestiging), reguliere prijs €1450,-
  • Optie 2 – contactanalyse(s), deelnemersprijs: €895,- (per bureau/vestiging), reguliere prijs €1450,-
  • Optie 3 – locatieaudit + contactanalyse(s). U kunt ervoor kiezen om zowel een locatieaudit als contactanalyse te doen op het telemarketing- of direct dialogue kanaal. Deelnemersprijs: € 1549,- (per bureau/vestiging).

Aanmelden

U kunt zich nu aanmelden voor de audit via ons aanmeldformulier. Wilt u meer weten of meedoen met de collectieve audit? Neem contact op met Jitty van Doodewaerd van DMCC (jitty.van.doodewaerd@dmcc.nl).

DMCC is partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven. De korting voor de collectieve audit is al in dit aantrekkelijke tarief verwerkt.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.