Branchevereniging Goede Doelen Nederland werkt vanaf 1 augustus jl. nauwer samen met compliance auditor DMCC Nederland. Met de samenwerking wordt voorzien in de behoefte van compliance-advies bij de leden van de branchevereniging. Door de invoering van de meldplicht datalekken, de nieuwe Europese privacywet en de nieuwe erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving neemt de vraag naar structureel advies sterk toe.

Behoefte aan compliance-advies neemt toe

Richard Groenewoud van Goede Doelen Nederland licht de keuze voor samenwerking toe. “Door de nieuwe wet- regelgevingen is het van belang dat onze leden veel aandacht besteden aan het implementeren hiervan in hun processen. Wij zien daardoor de behoefte aan compliance advies en ondersteuning bij onze leden toenemen. Het is dan ook onze taak hierbij een ervaren partner te zoeken en daar collectieve inkoopafspraken mee te maken.”

Vervolg van samenwerking

De nieuwe samenwerking komt voort uit een eerdere samenwerking waarbij DMCC, gespecialiseerd in privacy en consumentenbescherming bij fondsenwerving, collectieve compliance audits op straatwervingsbureaus uitvoerde namens 22 leden van Goede Doelen Nederland. Patrick Jordens, directeur van DMCC, is blij met het partnership. “Goede Doelen Nederland is een prettige samenwerkingspartner. Mede door hun regie verliep de collectieve audit die wij voor hen gedaan hebben zeer soepel. Wij doen al veel compliance opdrachten voor non-profit organisaties en we zien dat er vooral op het gebied van privacy werk aan de winkel is. Daarnaast stelt de nieuwe erkenningsregeling van het CBF ook specifieke eisen aan privacy compliance waardoor onze expertise structureel gewenst is.”

Nieuwe wet- en regelgeving

De invoering van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 en de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens op 24 mei 2016 stellen hoge eisen aan goede doelen. Organisaties hebben tot 2018 de tijd om alle nieuwe privacyregels te implementeren maar doen er volgens DMCC goed aan om hier nu al mee te starten. Het CBF, dat een keurmerk voor goede doelen voert, heeft sinds 1 januari 2016 de normen voor het keurmerk verbreed en verzwaard.