Het bericht Google blijkt sluw om te gaan met locatiegeschiedenis van Nieuws importeur (voor ontwikkeling) verscheen eerst op DMCC.