Ga naar de inhoud
17 juli 2020 • Nieuws

Groepsvordering tegen Facebook vanwege schending privacy

In navolging van meerdere Europese belangenorganisaties, dienen nu ook de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting een massaclaim in tegen Facebook.

Door die Europese belangenorganisaties wordt een schadevergoeding gevorderd van zo’n €200 per persoon vanwege misbruik van gegevens. Het misbruik bestaat uit het zonder toestemming of enige informatie delen van de privégegevens van meer dan 87 miljoen Facebook-gebruikers met Cambridge Analytica. De hoogte van claim van de Consumentenbond  en de Data Privacy Stichting is vooralsnog onbekend.

Is de groepsvordering nieuw? Nee, in Nederland niet én de Europese variant is in de maak. Zo krijgen consumentenautoriteiten eindelijk de middelen om een vuist te maken tegen bedrijven die zich misdragen.

EU-breed verhaalsrecht

Op dit moment bestaan er binnen Europa nog grote verschillen in de mogelijkheden van een collectieve rechtsgang. Europese consumenten die in grote groepen worden benadeeld moeten de mogelijkheid hebben om collectief verhaal te halen. Om Amerikaanse praktijken te voorkomen mogen alleen erkende consumenten- of andere maatschappelijke organisaties zonder zakelijke belangen collectieve claims indienen. De groepsvordering moet namelijk vooral goed zijn voor consumenten en niet zozeer voor advocatenkantoren.

Het EU-brede verhaalsrecht is onderdeel van de ‘new deal’ voor de consument. Een set aan regels die de consument ook online beter moet beschermen. De regels moeten binnen de lidstaten nog worden omgezet in nationale wetgeving.

De afwikkeling van massaclaims ligt in Nederland al wettelijk verankerd, namelijk in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM).

Dieselgate

Het voorstel tot een collectief verhaalsrecht is ingegeven door de Dieselgate. Een autoproducent die duizenden consumenten misleidde door auto’s te verkopen die niet voldeden aan de emissienormen die in de EU-wetgeving waren vastgesteld. Hierdoor hebben consumenten schade geleden, niet alleen omdat ze een auto hadden gekocht op basis van misleidende informatie over milieuprestaties en brandstofverbruik, maar ook omdat de inruilwaarde daalde toen het schandaal uitbrak.

Hadden de regels van de ‘new deal’ voor consumenten gegolden tijdens de Dieselgate, dan hadden de  consumentenorganisaties namens de gedupeerde consumenten een groepsvordering kunnen instellen tegen de fabrikant die de consumenten had misleid. Nu kon de consumentenorganisatie ‘slechts’ naar de rechter stappen voor een bevel om de inbreuk op de consumentenrechten te staken en moesten consumenten, ieder voor zich, proberen hun gelijk te halen via een gang naar de rechter.

Facebook

De ‘new deal’ zorgt voor betere consumentenbescherming en meer verhaalsmogelijkheden voor alle Europese consumenten maar vooral ook een geharmoniseerde aanpak tegen inbreuken van consumentenrecht. Hoe de groepsvordering tegen Facebook zal aflopen, de zaak van de Europese belangenorganisaties is uitgesteld, maar die van Consumentenbond en de Data Privacy Stichting schiet uit de startblokken. Een toekenning van een schadevergoeding zal een overwinning betekenen voor niet alleen de consument maar ook voor de ‘new deal’….wordt vervolgd!

Wilt u meer informatie over de AVG of heeft u andere privacy gerelateerde vragen? Neem dan contact met ons op.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.