Ga naar de inhoud
13 mei 2020 • Nieuws

Handleiding voor werven en collecteren in de 1,5 meter-samenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in de openbare ruimte. De handleiding biedt organisaties handvatten over hoe zij activiteiten voor werving, verkoop en collecte in de openbare ruimte kunnen organiseren en uitvoeren in een 1,5 meter-samenleving.

import360-2017-04-18_10-51-_website2

Uitgangspunten van deze handleiding zijn:

  • Beschermen van personen die door medewerkers of collectanten worden benaderd.
  • Beschermen van de medewerkers en collectanten zelf.
  • Voorkomen dat COVID-19 zich kan verspreiden door verkoop buiten de verkoopruimte, donateurs- en ledenwerving en collectes.

Deze handleiding biedt de minimale maatregelen die een organisatie zou moeten nemen om de veiligheid van werknemers, collectanten en mensen die worden benaderd, te borgen. Het kan wenselijk of nodig zijn voor specifieke sectoren aanvullende maatregelen te formuleren. Uiteraard staat het elke organisatie vrij verdergaande of meer (sector)specifieke maatregelen te treffen dan die hier worden meegenomen. Sectorspecifieke of aanvullende maatregelen kunnen als annex aan deze handleiding worden toegevoegd.

Lees meer op ddma.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.