Ga naar de inhoud
24 januari 2023 • Nieuws

Hogere opzegvergoeding energiecontracten is een feit

De nieuwe beleidsregels van de ACM over de hoogte van de opzegvergoeding in energiecontracten zijn vastgesteld. Hiermee gaat de boete die een afnemer (kleinverbruiker) van energie moet betalen wanneer hij zijn contract voortijdig beëindigt fors omhoog. Dat moet leiden tot meer vaste contracten. De nieuwe regels gaan in als juridisch en technisch geregeld is dat consumenten bij het opzeggen van een vast contract automatisch bericht ontvangen over de hoogte van de opzegvergoeding. Dit zal naar verwachting op 1 april 2023 geregeld zijn. We schreven al eerder over de keerzijde van deze medaille voor energiewerving: tussentijds switchen is niet meer rendabel. Daarbij moet in de werving ook verteld worden over de gevolgen van het prijs- en verbruiksplafond voor een Aanbod op Maat. Dat is een uitdaging voor succesvolle werving.

light-bulb-1555888_1280

Stimulans voor vaste contracten

De huidige opzegboetes voor consumenten variëren van €50 tot €125 per contract, afhankelijk van de resterende looptijd van de overeenkomst. Die boetes worden straks hoger en in lijn met het zogenaamde ‘rechtstreeks economisch verlies’ van de aanbieder als een verbruiker tussentijds afhaakt. De aanbieder wordt gecompenseerd voor gederfde inkomsten. Dat gaat dus over honderden tot ruim duizend euro bij jaarcontracten. Met de hoge opzegvergoeding verzekeren energieleveranciers zich er meer van dat zij hun ingekochte energie op de energiemarkt kunnen leveren en niet met een surplus blijven zitten. Dit zou hen moeten stimuleren om weer vaste contracten aan te bieden.

Kleinverbruiker gaat contract uitdienen

We hebben bij consultatie van de beleidsregels reeds voorgerekend dat overstappen tijdens de looptijd van de overeenkomst eigenlijk niet meer rendabel is bij de verhoging. Bij dalende prijzen zal het voor de verbruiker waarschijnlijk ook niet rendabel zijn om over te stappen vanwege de hoge opzegvergoeding. Want dan moeten zij in feite het verschil van een lager tarief bij plussen in de boete. Dat lijkt geen stimulans voor overstappen, maar dat ziet de ACM anders: bovendien kunnen kleinverbruikers voordeel halen uit de sterk gedaalde prijzen door een andere leveringsovereenkomst met een vaste looptijd en vaste prijs aan te gaan. Dit zou hen in staat kunnen stellen om, na betaling van de opzegvergoeding, uiteindelijk minder te betalen voor de afname van elektriciteit of gas dan als zij niet overstappen.

Informatie in het verkoopgesprek

De formule voor het berekenen van de boete is niet eenvoudig. Maar, zo stelt de ACM, de leveringsovereenkomst moet wel transparant vermelden dat de kleinverbruiker een opzegvergoeding verschuldigd is bij het tussentijds opzeggen van de overeenkomst en de kleinverbruiker moet “op ieder moment informatie kunnen krijgen over de hoogte van de opzegvergoeding als op een aangegeven datum de levering van elektriciteit of gas op basis van de leveringsovereenkomst zou eindigen.” Omdat de leveranciers dit nog technisch en organisatorisch moeten inregelen treden de regels naar verwachting vanaf april in werking. Daar komt bij dat in 2023 bij het aangaan van een energiecontract ook geïnformeerd moet worden over het prijs- en verbruiksplafond in een Aanbod op Maat. Een nieuwe realiteit dus, waar de energieleverancier en uitvoerende partijen hun processen op dienen in te richten.  Belangrijk voor de verkoper om te weten:

  • Wat de hoogte van de overstapboete is als de kleinverbruiker zijn contract tussentijds beëindigd
  • Wordt de overstapboete (deels) vergoed door de nieuwe leverancier?
  • Wat houdt het prijsplafond in?
  • Hoe hoog zijn de geldende plafondtarieven en de verbruiksplafonds?
  • Hoe verdeelt de jaarlijkse energierekening het verbruiksplafond in twee delen?
  • Hoe zit het met de maandelijkse verbruiksplafonds en hoe hoog zijn die?

Het e-learning platform van de DMCC Group, Weetwatjezegt, past haar lesmodules aan op de nieuwe regelingen. Verkopers kunnen al leren over het prijsplafond. De overstapboete volgt binnenkort.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de e-learning modules? Neem dan contact met ons op. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.