Ga naar de inhoud
11 oktober 2023 • Nieuws

Jetten: energiecontracten mogen aan de deur verkocht blijven worden

Energiecontracten mogen aan de deur verkocht blijven worden, bevestigd demissionair Minister Jetten in een Kamerbrief. De Kamer nam eerder dit jaar nog een motie aan voor een verbod op deurwerving, maar dat is door Europese wetgeving niet realiseerbaar geeft hij aan. Minister Adriaansens kondigde al wel eerder aan met extra verplichten voor telemarketing en colportage te komen. Zij wil een schriftelijkheidsvereiste voor alle overeenkomsten die aan de deur of per telefoon worden gesloten. Momenteel wordt bekeken hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

Colportage

Europese regels voorkomen algeheel verbod op deur- en telefoonverkoop van energiecontracten

In de Kamerbrief zegt Jetten wederom dat hij de motie voor een verbod op de verkoop van energiecontracten aan de deur en aan de telefoon sympathiek vindt, maar dat dit indruist tegen Europese regels. Iets wat wij al eerder aangaven. Op basis van de Richtlijn voor betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie mogen landen extra maatregelen nemen tegen oneerlijke handelspraktijken bij telemarketing en fieldmarketing, maar dit mag niet leiden tot een algeheel of sectoraal verbod op deze verkoopmethoden.

Nieuwe zelfregulering voor extra consumentenbescherming

Jetten wijst naast het op handen zijnde schriftelijkheidsvereiste ook op zelfregulering vanuit de branche zoals de “Kwaliteitsstandaard voor advies over aanbod energiecontract aan consumenten” van branchevereniging Energie Nederland, met hierin concrete afspraken over hoe energieleveranciers omgaan met werving. Deze zal het nieuwe jaar van kracht worden. Ook herziet branchevereniging DDMA de Code Telemarketing, wij maken deel uit van de schrijfgroep en ook hier worden extra maatregelen om de consument te beschermen besproken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Jitty van Doodewaerd om uw vragen te bespreken. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.