Jordens: “Doorgaans zie
ik marketeers een paar jaar verder in het “echte” bedrijfsleven. Wat mij opvalt
is dat zij vaak bijzonder weinig kennis hebben van één van de randvoorwaarden
van gezonde en profijtelijke marketingactiviteiten, namelijk het kennen en
volgen van de regels. De studenten bleken tijdens het gastcollege overigens
zeer geïnteresseerd in deze kaders. Ze houden van marketing via socail
mediakanalen, maar zien ook wel dat bijvoorbeeld Facebook zwaar onder druk
staat door privacyissues.” 

De Hogeschool van Rotterdam en Jordens gaan nu
verder gesprekken voeren over de mogelijkheden om wetgeving en zelfregulering
vast onderdeel van de opleiding te laten zijn.