Als een bedrijf je persoonsgegevens bewaart, heb je het recht om die informatie gratis in te zien. Maar als je bij het BKR je portemonnee trekt, krijg je sneller en makkelijker inzage dan wanneer je gebruikmaakt van je wettelijke rechten.

Een van de drempels die het BKR opwerpt, is dat antwoord maximaal 28 dagen op zich kan laten wachten. In de praktijk gaat het volgens het BKR om gemiddeld 22 dagen. Maar als je ervoor kiest om je portemonnee te trekken en 5 à 12,50 euro te betalen, gaat de informatievoorziening veel sneller. In de meeste gevallen duurt het dan maar een paar minuten, en in uitzonderingen een paar dagen.

“Dat mag niet”, zegt privacyjurist Jeroen Terstegge. “In de wet staat dat je maximaal een maand mag doen over het geven van informatie, maar als het sneller kan, moet je dat doen. Als je betaalt, kan het BKR heel snel een dossier opsporen. Er is geen reden om er langer over te doen als je je beroept op de Europese privacywet.”

Lees verder op NOS.nl