Ga naar de inhoud
1 oktober 2019 • Nieuws

Kabinet: data-uitwisseling ‘kwetsbare’ Nederlanders moet eenvoudiger

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een wetsvoorstel zodat gemeenten, zorgverleners en andere betrokken partijen de gegevens van ‘kwetsbare burgers’ eenvoudiger kunnen uitwisselen. Het huidige juridische kader voldoet hier niet voor.

import10-import9-privacy_dossier

Dat schrijft minister Ollongren van BZK in een brief (download) aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet eind volgend jaar af zijn en gaat dan naar de Tweede Kamer.

Momenteel is er geen juridisch kader voor het uitwisselen en verwerken van burgergegevens tussen meer dan twee partijen. De manier waarop de overheid ‘meervoudige problematiek’ van ‘kwetsbare’ Nederlanders aanpakt, voldoet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet aan de privacywet AVG. Die vereist een goede juridische grondslag voor de dataverwerking, maar die is er nu niet. De toezichthouder heeft dit meermaals aangekaart en vindt oor bij Ollongren.

Betere juridische grondslag moet burger helpen

De minister wil in het wetsvoorstel een betere grondslag voor de gegevensuitwisseling en -verwerking tussen betrokken partijen. Gemeenten, zorgverleners en andere betrokken partijen moeten eenvoudiger data kunnen delen van Nederlanders die het moeilijk hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zowel zorg ontvangen, werkloos zijn en schulden hebben. Organisaties kunnen beter helpen als ze relevante data kunnen delen, redeneert de minister. De AVG staat dit niet zomaar toe.

Lees verder op AGconnect.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.