Ga naar de inhoud
26 augustus 2022 • Nieuws

Kabinet volgt advies AP: verbod op hergebruik persoonsgegevens in openbare registers

Het kabinet wil een verbod op het hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers. Hiervoor is nu een wetswijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gepresenteerd. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op om de wet aan te passen. De wetswijziging is volgens de AP nodig omdat de Open data richtlijn onvoldoende grenzen stelt aan het hergebruik van persoonsgegevens uit openbare registers voor open data initiatieven. Met het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat.

keyboard-895556_1920

Advies Autoriteit Persoonsgegevens

De AP pleitte in haar advies aan het kabinet voor een verbod van hergebruik van persoonsgegevens en om vervolgens in regels vast te leggen wanneer welke persoonsgegevens wel voor hergebruik beschikbaar mogen worden gesteld en dus een uitzondering zijn op dat verbod. In de regels moet ook rekening worden gehouden met de vrijheid van mensen om hun gegevens toch voor hergebruik beschikbaar te laten stellen. Het kabinet neemt dit advies nu over.

Eerdere kritiek

Het inperken van het gebruik van persoonsgegevens in open data initiatieven staat niet op zichzelf. Ook op andere fronten staat (her)gebruik van persoonsgegevens uit openbare registers onder druk. Het commercieel gebruik van gegevens uit het handelsregister bijvoorbeeld. Evenals het publiceren van persoonsgegevens in het Kadaster. Al in 2019 publiceerde de AP een advies waarin ze pleitte voor een verbod op het gebruik van de data uit het Handelsregister voor commerciële doeleinden. Zo kon iedereen het privéadres van een zzp’er inzien om deze persoon vervolgens (commercieel) te benaderen. Eerder schreven wij hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gehoor gaf aan die kritiek en in de datavisie handelsregister uiteen heeft gezet hoe zij het handelsregister opnieuw wil vormgeven. Een belangrijk speerpunt in de visie is het terugdringen van het gebruik van gegevens uit het handelsregister voor direct marketing. Naast het verbod op het gebruik van gegevens voor direct marketing zijn nog drie andere maatregelen ter verbetering van de privacy voorgesteld:

  1. Afschermen e-mail en telefoonnummer
  2. Afschermen adresgegevens eenmanszaken
  3. Afschermen registratie VvE

Vervolgstappen

De geschetste maatregelen voor het handelsregister moeten nog wel worden uitgewerkt in concrete wetsvoorstellen. Maar de eerste concrete stappen zijn gezet. Zo kunnen zzp’ers vooruitlopend op de formele implementatie per mei jl. hun privéadres afschermen in het Handelsregister en per juni ook hun vestigingsadres. Voor de ‘normale’ burgers is het vooralsnog niet mogelijk om hun adres af te schermen in het Kadaster. Dit zal ook na de wetswijziging helaas niet veranderen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.