Ga naar de inhoud
23 december 2020 • Nieuws

Kabinet werkt aan breder gebruik van BSN buiten de overheid

Het kabinet is bezig met verschillende stappen om het burgerservicenummer (BSN) breder buiten de overheid te kunnen gebruiken. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe wettelijke criteria en mogelijkheden binnen de huidige de wet- en regelgeving. Dat laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten.

keyboard-895556_1920

Volgens Knops is er een toenemende vraag onder niet-BSN-gerechtigde organisaties om het BSN te mogen gebruiken en/of om geautoriseerd te worden voor toegang tot gegevens over burgers die door de overheid worden bijgehouden. Hiervoor wordt er naar verschillende oplossingen gekeken. Het zou dan kunnen gaan om oplossingen om de eigen gegevens waarover organisaties beschikken te matchen met gegevens in de overheidsvoorzieningen.

Een andere oplossing die wordt onderzocht voor gevallen waarin het BSN niet mag worden gebruikt is die van de zogenaamde decentralized identifier (DID). Daarmee kan een burger een uniek, van zijn of haar BSN afgeleid, nummer afgeven aan een organisatie, die dat nummer kan verifiëren zonder dat daarvoor het BSN zelf hoeft te worden gedeeld, schrijft Knops.

Hij voegt toe dat deze oplossingen niet voor alle organisaties geschikt zijn. Het kan ook nodig zijn om een specifieke wettelijke grondslag te maken die organisaties in staat stelt om het BSN te gebruiken. Het gebruik van het BSN is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Het kabinet overweegt dit artikel aan te passen zodat voor BSN-gebruik steeds een specifieke formeel wettelijke grondslag nodig is.

Naar aanleiding van deze aanpassing kunnen er vervolgens criteria worden opgesteld voor breder BSN-gebruik. Naast het vaststellen van deze criteria loopt er een aantal trajecten om binnen de huidige mogelijkheden die de wet- en regelgeving bieden het gebruik van BSN buiten de overheid uit te breiden. Zo wordt voor banken overwogen om gebruik van het BSN toe te staan bij de bestrijding van witwassen.

“Bijna vijftien jaar na de invoering van het BSN kunnen we constateren dat het BSN-stelsel voor een groot deel voldoet aan de doelstellingen. Maar we zien ook dat waar het gaat om veiligheid en gebruik nieuw beleid nodig is. Waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen efficiënte dienstverlening en bestrijding van misbruik enerzijds en bescherming van privacy anderzijds. De eerste stappen zijn gezet, er ligt een basis voor verdere beleidsontwikkeling in de komende jaren”, besluit de staatssecretaris.

Lees meer op security.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.