Bewustwording, toegang tot de rechtspraak en extra regels

Om de privacy te beschermen zet het kabinet in op bewustwording, laagdrempeligere toegang tot procedures en rechtspraak als privacy geschonden wordt en op extra regelgeving waar nodig. Bijvoorbeeld bij wraakporno of het publiceren van filmpjes van ongelukken online.

Mededinging om privacy te reguleren

Opvallend is dat de minister de mededingingswetgeving noemt als middel om grote techbedrijven te reguleren. En niet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De mededinging kijkt naar misbruik van een machtpositie. Zo kreeg Google al twee miljardenboetes van de EU omdat ze telefoonmakers die Android gebruikten hebben verplicht de Google zoekmachine te installeren en omdat ze concurrenten extra benadeelde met haar advertentiedienst AdSense. Beboeten op mededingingsaspecten lijkt vooralsnog inderdaad meer zoden aan de dijk te zetten dan boetes voor privacyovertredingen, maar je beboet de hardrijder eigenlijk omdat de auto niet aan de milieunormen voldoet.

Extra regels reflex

De minister geeft ook aan dat hij gaat bekijken (2020) of de AVG voldoende waarborgen biedt om profilering die leidt tot prijsdiscriminatie tegen te gaan. Hiervan is sprake wanneer de burger voor producten of diensten wordt uitgesloten of daarvoor hogere prijzen moeten betalen, zonder dat daarvoor een terechte grond bestaat. Dat is vaak een politieke reflex, een roep om extra regels. Mijns inziens wordt deze situatie voldoende afgedekt door de AVG. Maar er dient natuurlijk wel op gehandhaafd te worden. Alhoewel de AP het afgelopen jaar een aantal verkennende onderzoeken deed en opinies gaf (1, 2, 3, 4) is dit soort misstanden ook nog niet aangepakt.

Hand in eigen boezem

Het document focust alleen op horizontale privacy, dat wil zeggen privacy in de relatie bedrijfsleven-burger en de relatie burger-burger. Dat is toch wel jammer want de overheid is er ook nog lang niet.