Ga naar de inhoud
13 januari 2021 • Nieuws

Kamerdebat opt-in telemarketing niet deze week

De behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel invoering opt-in telemarketing is vanwege de coronaperikelen al een aantal keren uitgesteld. De planning was dat de behandeling van het wetsvoorstel in de week van 12 januari 2021 zou zijn. Inmiddels is bekend geworden dat dit wederom is uitgesteld. Het is nog niet duidelijk in welke week het debat gepland wordt, maar de verwachting is binnen enkele weken. 

header_1

Twee amendementen
Inmiddels zijn er twee amendementen ingediend die bij de behandeling in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen.

Klantrelatie
In het amendement van Tweede Kamerlid Palland (CDA) wordt een aanpassing van de wet gevraagd in verband met de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen.

Klanttermijn
Eind november is nog een tweede amendement ingediend door Tweede Kamerlid Weverling (VVD). Dit amendement regelt dat een eventuele AMvB, voor het stellen van de klanttermijn, niet zonder inspraakmogelijkheid van het parlement in werking kan treden. Een ontwerp AMvB wordt eerst met de Tweede Kamer gedeeld.

Zodra de exacte datum van behandeling door de Tweede Kamer bekend is laten wij dit weten.

Lees meer op goededoelennederland.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.