Ga naar de inhoud
19 februari 2020 • Nieuws

Kamervragen over drukte bij Autoriteit Persoonsgegevens

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Dekker voor Rechtsbescherming gesteld over de drukte bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vorige week liet de privacytoezichthouder weten dat de meeste privacyklachten pas na zes maanden in behandeling worden genomen.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan iedereen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een privacyklacht indienen. Het gaat dan om klachten over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. In 2018 kwamen er 10.000 klachten bij de toezichthouder binnen. Vorig jaar waren dat er bijna 28.000.

import549-Boardroom4

Bijna 21.000 klachten werden vorig jaar door de toezichthouder afgehandeld. Dit gaat zowel om klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft maatregelen getroffen om de wachttijden voor burgers die een klacht indienen terug te dringen. “Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden”, liet AP-voorzitter Aleid Wolfsen weten. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen.”

D66-Kamerlid Kees Verhoeven en SP-Kamerlid Michiel van Nispen vragen Dekker nu om opheldering. Zo moet de minister laten weten of hij bereid is de budgetten voor de Autoriteit Persoonsgegevens op korte termijn te verruimen. Ook moet de minister duidelijk maken wat hij gaat doen om de wachttijden aan te pakken en hoeveel klachten de toezichthouder door het personeelstekort niet kan oppakken.

In 2018 kwamen beide Kamerleden nog met een motie die ervoor moest zorgen dat de Autoriteit Persoonsgegevens over voldoende capaciteit en middelen beschikte om haar taken en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren. “Hoe kan het dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu aan de bel trekt en aangeeft de al voorspelde drukte niet aan te kunnen met de voltijdsequivalenten die zij nu ter beschikking heeft?”, vragen Van Nispen en Verhoeven aan Dekker. Tevens moet de minister laten weten of de drukte bij de toezichthouder voor hem als een verrassing komt. De Kamervragen moet binnen drie weken zijn beantwoord.

Lees meer op security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.