Kamp reageert op vragen van Tweede Kamerlid Hijink (SP) afgelopen
juli over het betalen door data te delen en de verkoop van
consumentendata aan bedrijven en de overheid. Het SP-fractielid vreest
dat burgers onvoldoende beschermd worden en zich onvoldoende bewust zijn
van de mate waarin door hen gedeelde gegevens gebruikt worden door
derde partijen, onder meer voor marketingdoeleinden. 

Kamp stelt dat nieuwe regulering zoals privacywet AVG (die vanaf mei
2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt) in combinatie met
elementen uit de Telecommunicatiewet (het verbod op plaatsen van de
meeste soorten cookies) en het Burgerlijk wetboek afdoende waarborgen
biedt. Ook nu is het al verplicht om consumenten vooraf en volledig in
te lichten over wat er gebeurt met persoonsgegevens en vooraf expliciet
toestemming te vragen. Dat geldt ook voor smart home-apparatuur zoals
stofzuigers die gegevens over consumentengedrag in de woning kunnen
doorsturen naar de leverancier van een smart-homeplatform zoals Google.

Lees verder op Telecompaper.com