Ga naar de inhoud
7 maart 2023 • Nieuws

Komt er een stopknop bij alle online verkoop?

U heeft het misschien wel gelezen. Grote organisaties spreken zich uit tegen het voornemen van de Europese Commissie om een stopknop te introduceren voor online verkopen. Die knop was bedoeld voor financiële diensten, maar nu wil men een knop voor alle producten en diensten die op afstand worden verkocht en waar het herroepingsrecht geldt. De richtlijn Koop op Afstand voor financiële diensten stelt ook strengere regels voor telemarketing, maar deze lijken voorlopig alleen van toepassing op de financiële sector.

Stop knop online aankoop

Stopknop

In Europa herziet men op dit moment de Richtlijn Koop op Afstand voor financiële diensten. Dat gebeurt in samenspraak tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, waarin de ministers van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. De Raad heeft nu haar positie over het voorstel naar buiten gebracht. En geeft aan de stopknop voor alle elektronische overeenkomsten op afstand te willen laten gelden. De knop moet:

  • voorzien zijn van de woorden ‘overeenkomst herroepen’ of iets van gelijke strekking;
  • gedurende de hele bedenktijd beschikbaar zijn in de online omgeving.

Als de consument gebruik maakt van de knop dat moet hij dat bevestigd krijgen op een duurzame gegevensdrager met vermelding van datum en tijd. Een duurzame gegevensdrager is een document dat je kunt bewaren, dus een e-mail of pdf. De knop is verplicht als het herroepingsrecht geldt. Dat wil zeggen dat overeenkomsten onder de €50 zijn uitgesloten. Maar ook voor bijvoorbeeld schenkingsovereenkomsten zou de verplichting niet gelden.

Webwinkels zijn niet blij

De webwinkels zijn niet blij met het voorstel en trekken aan de bel. Zij geven aan dat de Europese Commissie momenteel de werking van de Richtlijn Consumentenrechten onderzoekt en dat een dergelijke discussie daar thuishoort. Door het herroepingsrecht is de consument bovendien al goed beschermd bij zijn reguliere aankopen. De sector geeft aan de komende periode te gebruiken om haar standpunt in Brussel kenbaar te maken.

Het effect voor telemarketing

Ook telemarketing voor financiële diensten is aan strenge voorwaarden gebonden, zo moeten financiële overeenkomsten via telemarketing in het voorstel schriftelijk bevestigd worden en mag dat pas na 24 uur. Dit lijkt vooralsnog niet breder te zullen gelden, alhoewel ook in Nederland wordt gesproken over een verbreding van de verplichting tot schriftelijke bevestiging en een verplichte cooldown periode van 24 uur.

Wij zullen u op de hoogte houden van updates omtrent dit onderwerp. Mocht u voor nu vragen hebben naar aanleiding van dit artikel neem dan gerust contact met ons op. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.