De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat in haar advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en KVK (Kamer van Koophandel) weten dat data uit het Handelsregister (HR) toch vooral bedoeld zijn om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen en niet voor andere doeleinden. De AP beveelt EZK daarom aan de wet te wijzigen.

Lees meer op de site van de KvK