Wat was er aan de hand?

Enkele weken geleden ontving de ACM signalen dat ‘MediaMarkt Club’ de consumentenregels niet goed naleefde bij de verkoop van Grand Prix arrangementen. De ACM heeft de situatie beoordeeld. De MediaMarkt heeft de zaken vervolgens op orde gebracht:

 • onvermijdbare vaste kosten bij de reizen zijn in één oogopslag zichtbaar;
 • de consumenten krijgen informatie onder meer over wie de reisorganisator is;
 • de wettelijk vereiste garantieregeling in geval van faillissement is geregeld; 
 • er worden geen creditcardkosten in rekening gebracht. De
  consumenten die al geboekt hadden, hebben teveel betaalde
  creditcardkosten teruggekregen.  

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM:
“De regels die consumenten beschermen zijn er niet voor niets. Het is
belangrijk dat bij verkoop van reisproducten de regels worden nageleefd.
Door deze snelle actie hebben we verdere schade voor consumenten
voorkomen.”

Nieuwe regels voor pakketreizen

De ACM houdt toezicht op de naleving van de regels die consumenten beschermen. De ACM
houdt de komende tijd extra in de gaten of MediaMarkt en andere
aanbieders van pakketreizen zich aan de regels houden. Met name als het
gaat om de verplichting om een garantiestelling in geval van
faillissement te regelen. Naar verwachting treden per 1 juli 2018 nieuwe
regels voor pakketreizen in werking. Dan wordt van meer ondernemers dan
nu zo’n garantiestelling verwacht. De ACM wijst daarom nu alvast op de bestaande regels voor aanbieders van pakketreizen.

Wat is een pakketreis?

Een pakketreis bestaat uit verschillende elementen:

 • Het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur).
 • Of een van beide plus een andere toeristische dienst die een
  belangrijk deel van de reis uitmaakt, zoals vooraf geregelde excursies. 

Wanneer consumenten het totale pakket of een deel daarvan afnemen, is
veelal sprake van een pakketreis, waarvoor specifieke regels gelden. Zo
moet er een garantieregeling zijn voor de terugbetaling van de reissom
en repatriëring van de reizigers in het geval de reisorganisator
failliet gaat.

Bron: ACM.nl