Deel 5 van onze AVG voorlichting over alle rechten van
betrokkenen is een handige FAQ met een aantal praktische tips. Het
document is exclusief beschikbaar voor onze leden en hier aan te vragen. In eerdere delen bespraken onze legal counsels o.a. de basics van het verwerken van persoonsgegevens, de nieuwe verwerkersovereenkomst en de meldplicht datalekken.

Het recht op dataportabiliteit

Dit is een nieuw recht voor de betrokkene. In de AVG wordt het
‘gegevensoverdraagbaarheid’ genoemd. Dit recht houdt in dat klanten,
donateurs of betrokkenen die toestemming hebben gegeven voor de
verwerking van hun persoonsgegevens, de verantwoordelijke kunnen vragen
om deze gegevens door te sturen. Je bent als verantwoordelijke verplicht
om deze gegevens op verzoek van de betrokkene rechtstreeks naar een
andere organisatie te sturen. Als dat niet mogelijk is, zul je de data
in een gangbaar bestandsformaat moeten leveren aan de aanvrager, zodat
het geïmporteerd kan worden bij andere aanbieders.  

Het recht om vergeten te worden

Op dit moment bestaat er voor direct marketing al een absoluut recht
van verzet. Als een betrokkene hier gebruik van maakt, mag je hem of
haar dan niet meer benaderen voor marketingdoeleinden. In sommige
situaties heeft de betrokkene het recht om de gegevens helemaal te laten
verwijderen. In de AVG zijn voor dat laatste recht extra gronden
toegevoegd. Ook wordt het verplicht om bij zo’n verzoek de partijen te
informeren met wie je de gegevens hebt gedeeld. De namen van deze
partijen moeten dan ook gedeeld worden met de betrokkene.

Het recht op informatie

Wie volgens privacywetgeving de rol van verantwoordelijke heeft (voor
marketingdata is dit meestal de opdrachtgever), is verplicht om de
betrokkene te informeren over de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens. Deze informatie vind je meestal terug in het privacy
statement op de website. Met de AVG in aantocht is het tijd om je
informatie- voorziening eens goed na te lopen. Er komt namelijk een
aantal verplichte onderdelen bij, waaronder:

  • De bewaartermijnen van de gegevens (of de manier waarop je deze vaststelt)
  • Wijzen op het recht om gegevens te laten aanpassen, aanvullen of
    verwijderen, of bezwaar te maken tegen – en het beperken van de
    verwerking van gegevens.
  • Wijzen op de mogelijkheid om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.
  • Wijzen op de mogelijkheid om toestemming op ieder moment in te trekken.
  • De herkomst van de gegevens, wanneer deze niet direct door de betrokken zijn ingevuld.
  • Of de gegevens worden doorgegeven naar derde landen

Het is duidelijk dat de term ‘customer first’ ook bij de Europese
Wetgever hoog op de agenda staat. Op dit moment is het nog niet helemaal
duidelijk hoe groot de vraag naar deze nieuwe rechten bij de consument
is. Toch verdient het aandacht om goed naar deze verplichtingen te
kijken. Het ad-hoc behandelen van deze aanvragen kan erg tijdrovend zijn
en daarmee een kostenpost voor je organisatie. En we hoeven het
eigenlijk niet meer te zeggen, maar de boetes voor overtredingen liegen
er niet om. Extra reden om dit deel van de voorlichting goed door te
nemen, en de nodige actiepunten op de agenda te zetten in jullie
voorbereiding op de AVG.

In juli verschijnt deel 6 van onze voorlichting. We besteden dan
aandacht aan ‘handhaving en boetes’ onder de AVG. Vanwege de
vakantieperiode slaan we augustus over, en gaan we in september verder
met het onderwerp ‘toestemming’. In september er ook een live
voorlichting door onze Legal Counsels, waar de laatste twee onderwerpen
in een presentatie worden toegelicht. Er is dan ook voldoende tijd en
ruimte voor vragen.

Bron: DDMA.nl