Het Cbp gaat ook toezien op de meldplicht en kan daarvoor boetes uitdelen. Een bedrijf dat een lek heeft gemeld, krijgt in veel gevallen eerst een bindende aanwijzing om de bescherming van gegevens in orde te maken. Er kan wel een boete opgelegd worden als er sprake is geweest van opzet of ernstige nalatigheid. Deze maatregel heeft in de Kamer voor veel discussie gezorgd. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer.