Per 1 januari 2016 is in Nederland het wetsvoorstel voor een brede meldplicht datalekken in werking getreden. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken – dus ook webwinkels -, moeten bij een datalek binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegeven). Doen zij dit niet, dan volgt een boete tot 820.000 euro of 10 procent van de jaaromzet.

Honderden en honderden lekken
De meldplicht heeft tot nu toe nog geen storm aan reacties opgeleverd zoals in Groot-Brittannië, meldt Kohnstamm aan Nu.nl. Daar werden in de eerste week direct ‘honderden en honderden’ meldingen op een dag gedaan. In Nederland staat de teller nu op twintig in de eerste week. ‘Er zijn dus minder datalekken dan we tot nu toe dachten dat er waren’, aldus Kohnstamm.

Bron: Twinklemagazine.nl