De toegang voor deze medewerkers is inmiddels onmogelijk gemaakt, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de maatregelen te traag doorgevoerd, waarop de dwangsom werd ingevorderd. “Wij vinden het vanzelfsprekend dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gezondheidsgegevens van klanten. Onze klanten hebben er recht op dat wij onze taak als zorgverzekeraar goed uitvoeren”, staat in het verslag.

Volgens Menzis is er geen sprake van “verkeerd of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens” door de betreffende medewerkers. Zij hebben volgens een woordvoerder niet daadwerkelijk gegevens van klanten ingezien.  Toezichthouder AP bevestigt dat er geen misbruik is vastgesteld.

Lees verder op AGconnect.nl