In de Kamerbrief  geeft hij een uitleg van de soorten algoritmes die er zijn en van het gebruik daarvan in de praktijk. Ook licht hij toe wat er onder transparantie van algoritmes verstaan kan worden en brengt hij nuancering aan in wenselijkheid dan wel (on)mogelijkheid van volledige transparantie. Hij noemt hierbij een aantal mogelijke keerzijdes voor het geven van transparantie.

Werkgroepen

Er zijn twee werkgroepen op dit moment bezig met het opstellen van richtlijnen voor het inzichtelijk maken van algoritmes die de overheid gebruikt en met een onderzoek naar mogelijke wettelijke kwaliteitswaarborgen rond het gebruik van Big Data door de overheid. De minister wil de uitkomsten van deze werkgroepen afwachten voordat hij definitief op de motie reageert.

Bron: Rijksoverheid.nl