Ga naar de inhoud
4 april 2019 • Nieuws

Minister Dekker: veel vragen over uitleg en naleving AVG

import7-import7-ISS_10078_00960_website202

Er zijn nog altijd veel vragen over de uitleg en naleving van de AVG, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De minister besloot de ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) te inventariseren. Deze Uitvoeringswet moet de overgang van de oude naar de nieuwe privacyregels in Nederland faciliteren.

Volgens Dekker blijkt uit de inventarisatie dat er over de uitleg van de AVG en UAVG veel vragen leven. “Deze behoefte zien we vooral bij kleinere maatschappelijke organisaties, zoals vrijwilligersverenigingen, sportverenigingen en kerkgenootschappen”, aldus de minister. Ook zijn er zorgen over de ruimte die organisaties hebben voor het verwerken van gegevens. “Er is evenwel vaak meer ruimte dan wordt aangenomen”, merkt Dekker op. Zo wordt er soms gedacht dat het niet meer mogelijk is om kerkdiensten via radio of televisie uit te zenden, terwijl dat nog steeds kan, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en passende waarborgen zijn getroffen. Ook wanneer het gaat om het publiceren van foto’s op websites van sportclubs is hier nog steeds ruimt voor.

Een ander punt waar de minister op wijst is dat er klachten zijn over de toename van administratieve lasten door de AVG. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting tot het vastleggen van een verleende toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting is volgens Dekker niet nieuw. Ook bij de Wet bescherming persoonsgegevens, de voorloper van de AVG, moest dit kunnen worden aangetoond. In sommige gevallen kan de vereiste toestemming periodiek worden gevraagd, zoals bij publicatie van foto’s door sportclubs, of is publicatie op een afgeschermde website een oplossing.

Lees verder op Security.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.