Het ministerie had zorginstellingen gevraagd om uiterlijk vorig jaar zomer met een richtlijn te komen, maar die was er begin dit jaar nog steeds niet. Daarop heeft minister Bruins afgelopen zomer de bewaartermijn op minimaal 5 jaar gesteld. “De patiënt heeft er belang bij dat de toegang tot het zorginformatiesysteem en het gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem tot een bepaalde termijn in het verleden wordt vastgelegd en beschikbaar is om in te kunnen zien en de rechtmatigheid van de toegang te kunnen controleren”, aldus de minister (pdf).

Volgens Bruins is het belangrijk dat mensen regie hebben over hun gegevens. “Bij regie op de eigen gegevens hoort wat mij betreft ook het inzicht voor de mensen, welke zorgverlener op welk moment de medische gegevens heeft ingezien. Daarom is het verplicht loggegevens bij te houden.” Logging is daarbij belangrijk voor burger en zorgverlener. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld via logging aantonen dat verwerkingen in het medische dossier rechtmatig hebben plaatsgevonden. “Het is dus zeker ook in het belang van de verwerkingsverantwoordelijke dat de logging goed wordt bijgehouden en voor de burger inzichtelijk is”, laat de minister aan de Tweede Kamer weten.

Lees verder op Security.nl