Ga naar de inhoud
21 november 2023 • Nieuws

Minister pleit in Europa voor verbod op telemarketing & deurwerving

Demissionair Minister Adriaansens (EZK) pleitte deze maand in een zogenaamde ‘no-pager’ bij de Europese Commissie voor een verbod op telemarketing en deurwerving. Niet meteen voor alle sectoren, maar wel voor de verkoop van complexe producten en diensten zoals energie. Zij wil dat het straks mogelijk is dat lidstaten zelf kunnen bepalen om deze wervingsmethoden  – al dan niet voor bepaalde sectoren – te verbieden. Minister Jetten (Klimaat en Energie) zei eerder nog dat op dit moment een dergelijk verbod niet mogelijk is omdat dit in strijd is met Europese regelgeving.

import384-ISS_10078_00960_website

Verbod vereist wijziging Europees Consumentenbeleid

Adriaansens maakt haar pleidooi in de context van de zogenaamde Consumer Dialogue. Een initiatief van de Europese Commissie om het Europees Consumentenbeleid te bespreken. De dialoog vond 16 november j.l. plaats in Nederland. Adriaansens gaf tijdens de bijeenkomst aan:

“Allereerst zou ik graag zien dat het expliciet mogelijk wordt voor lidstaten om colportage en telemarketing te verbieden als dat noodzakelijk blijkt. Er zijn in Nederland zeer veel klachten over deze verkoopmethodes, ondanks drie aanvullende nationale maatregelen om consumenten beter te beschermen. Geregeld wordt er te veel druk gezet op kwetsbare consumenten.”

Jitty van Doodewaerd, directeur DMCC, was aanwezig bij de dialoog en reageert: “Dit is natuurlijk een heel sympathiek pleidooi dat bij veel mensen resoneert. Anderzijds is een uitzondering voor één land niet de koers die de EU wil varen met een harmonisatie van de Europese regels en de interne markt. Ook als je kijkt naar de huidige regimes voor telemarketing en deurwerving in Europa behoort Nederland al tot één van de landen met de strengste wetgeving. De vraag is dus of andere lidstaten dit initiatief zullen ondersteunen. En zelfs als ze dat doen is het aanpassen van Europese regelgeving een langdurig traject.”

Aanloop naar verbod: toename misleidende werving

Het pleidooi is een nieuwe stap om de maatschappelijke onvrede ten aanzien van werving via de telefoon en op straat te adresseren. Een korte samenvatting van de aanloop:

Huidige initiatieven I: herziening Code Telemarketing

Op dit moment wordt de Code Telemarketing herzien. Naar verwachting wordt hier het schriftelijkheidsvereiste in opgenomen. De Code Telemarketing is zelfregulering, maar naleving is wel verplicht voor het gehele bedrijfsleven. De Code wordt gehandhaafd door de Stichting Reclame Code. Nederland heeft op dit moment een schriftelijkheidsvereiste voor bepaalde overeenkomsten die via telemarketing worden gesloten. Het gaat dan om contracten voor ‘het geregeld verrichten van diensten of tot het geregeld leveren van gas, elektriciteit, water of van stadsverwarming’. Met andere woorden, om overeenkomsten voor complexe diensten waar een consument voor langere tijd aan vast zit en die niet tastbaar zijn. Met de wijziging van de Code gaat deze verplichting gelden voor meer soorten telefonisch gesloten overeenkomsten. De verplichting zal tevens worden opgelegd voor deurwerving, door de Code Fieldmarketing aan te passen.

Huidige initiatieven II: kwaliteitsstandaard energiewerving

Branchevereniging  Energie Nederland heeft daarnaast een aanvullende ‘Kwaliteitsstandaard voor advies over aanbod energiecontract aan consumenten’ opgesteld en in concept vastgesteld. In deze Code worden eisen gesteld aan het wervingsgesprek zelf, maar ook aan de kwaliteit van de wervingsbureaus en de leads waarop energieleveranciers bellen. De Code wordt naar verwachting binnenkort gepubliceerd. Jetten geeft hierover aan:

“De komst van de nieuwe Kwaliteitsstandaard vanuit de energiesector zie ik als een positieve stap, maar de toegevoegde waarde voor de consument zal wel in de praktijk moeten blijken. Dit staat of valt met zowel de inhoud van de Kwaliteitsstandaard, als de naleving ervan en de controle hierop.”

Vijf voor 12

De aandacht laat wel zien dat het vijf voor twaalf is voor de sector. Naast de nieuwe regels wijst Van Doodewaerd ook op het belang van handhaving. “Wij hebben laatst een benchmark gepubliceerd met compliance cijfers in telemarketing en deurwerving. De cijfers laten zien dat de regels best goed worden nageleefd. Dat geldt alleen voor de bedrijven die naleving van wet- en regelgeving belangrijk vinden en hier actief op controleren. Er zijn ook organisaties die hier geen prioriteit aan geven en juist hier speelt handhaving een belangrijke rol. Kijk naar grote vervuilers, partijen die geen aandacht besteden aan het naleven van regels en de kwaliteit van hun werving. De consument is sowieso gebaat bij goede handhaving.”

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u weten wat dit in gaat houden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.