Ga naar de inhoud
17 april 2020 • Nieuws

Minister Van Rijn: sportverenigingen niet uitgezonderd van de AVG

Sportverenigingen zoals de KNLTB zijn niet uitgezonderd van de AVG, zo heeft minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport laten weten op Kamervragen over een AVG-boete voor de tennisbond. Voor het overtreden van de privacywet kreeg de KNLTB een boete van 525.000 euro opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

import204-Banner20webinar2

VVD-Kamerleden Rudmer Heerema en Van Gent vroegen de minister of hij deze boete proportioneel vindt en of er onder aanvoering van NOC*NSF gezocht moet worden naar uitzonderingsmogelijkheden om de sport betaalbaar en toegankelijk te houden. “Bent u zich ervan bewust dat de door de AP gehanteerde interpretatie van de AVG sporten in Nederland duurder maakt?”, vroegen de Kamerleden.

“Het is niet aan de orde om een specifieke uitzondering voor sport te maken. De AVG is een Europese verordening die rechtstreeks van toepassing is in Nederland en daarmee ook van toepassing is op (sport)verenigingen”, antwoordt de minister. Wat de proportionaliteit van de boete betreft gaat daar de Autoriteit Persoonsgegevens over, aldus Van Rijn: “Het is aan de AP om een proportionele sanctie op te leggen, zij maakt hierin onafhankelijk haar eigen afweging. Daar kan ik niet in treden.”

Vertegenwoordigers uit de sportsector hebben zowel bij de minister als bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het ‘gerechtvaardigd belang’ om persoonsgegevens te verwerken. Van Rijn laat weten dat er nu is afgesproken dat de sportsector aan de slag gaat met het opstellen van nieuwe richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens in de sportsector, in lijn met de AVG, zodat de sportsector weet wat mogelijk is en wat niet. Deze richtlijnen moeten halverwege 2020 gereed zijn.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoongegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

Lees meer op security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.