Ga naar de inhoud
29 juni 2023 • Nieuws

Schriftelijke bevestiging contracten telemarketing & colportage

Vandaag stuurde minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat haar consumentenagenda naar de Kamer. Zij kondigt hier extra verplichten aan voor telemarketing en colportage. Zij wil een schriftelijkheidsvereiste voor alle overeenkomsten die aan de deur of per telefoon worden gesloten.

De consument moet na een gesprek (mondelinge overeenstemming) expliciet schriftelijk instemmen met een overeenkomst en dan gaat ook de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in. Eerder deze week werd nog een motie aangenomen om de verkoop van energiecontracten aan de deur te verbieden. Minister Jetten gaf toen aan dit een sympathiek idee te vinden, maar te willen wachten op de resultaten van een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken naar werving. Adriaansens geeft in haar brief aan dat tijdens de voorbereiding van de agenda gesprekken zijn gevoerd met verschillende partijen.

Ontwerp zonder titel (48)

Voorstel zeer impactvol voor de hele sector

We kennen op dit moment een schriftelijkheidsvereiste voor bepaalde overeenkomsten die via telemarketing worden gesloten. Het gaat dan om contracten voor ‘het geregeld verrichten van diensten of tot het geregeld leveren van gas, elektriciteit, water of van stadsverwarming’. Met andere woorden om overeenkomsten voor complexe diensten waar een consument voor langere tijd aan vast zit en die niet tastbaar zijn. Met de wijziging die Adriaansens nu aankondigt gaat deze verplichting dus gelden voor alle overeenkomsten die aan de deur of per telefoon worden gesloten.

Als we kijken naar telemarketing zal deze wijziging impact hebben op veel sectoren. Denk aan goede doelen, die voor hun inkomsten nog steeds veel gebruik maken van dit kanaal. Ook voor uitgevers die abonnementen via de telefoon sluiten heeft dit gevolgen omdat nu ook tastbare producten onder de uitzondering vallen. Ook de verkoop van loten valt met deze wijziging onder de reikwijdte van het schriftelijkheidsvereiste. Voor colportage kennen we op dit moment überhaupt geen schriftelijkheidsvereiste, dat is dus een wijziging die alle organisaties in hun processen moeten doorvoeren als de Minister haar agenda uitvoert.

Schriftelijke bevestiging mag niet plaatsvinden in hetzelfde gesprek

De Minister geeft aan dat zij ook aanvullende regels kan stellen aan de wijze waarop de schriftelijke bevestiging gevraagd wordt. Dat mag namelijk niet in hetzelfde gesprek. Op dit moment komt het voor dat consumenten in het gesprek de gelegenheid krijgen een overeenkomst door te nemen en deze bijvoorbeeld per sms te bevestigen. Dit vindt Adriaansens onwenselijk. Ze geeft aan hier met de sector over in gesprek te gaan en desnoods met extra regels komt.

Online opzeggen moet makkelijker

Een overeenkomst opzeggen moet daarnaast ook makkelijker worden voor de consument. Uit onderzoek van de Consumentbond uit 2022 blijkt dat bij sommige organisaties online opzeggen moeilijk is. Dat zou niet mogen vindt de Minister, opzeggen van een overeenkomst moet net zo makkelijk zijn als de overeenkomst sluiten. Ze wil organisaties gaan verplichten duidelijkere informatie te geven over opzeggen.

De Minister geeft aan deze voorstellen om te zetten in regelgeving.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel neem dan gerust contact met ons op. 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.