Wet strafbaarheid acquisitiefraude

Het inperken van de stilzwijgende verlening is niet de enige manier waarop de overheid een betere bescherming voor het MKB realiseert. Op 1 juli van dit jaar trad de wet strafbaarheid acquisitiefraude in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de bepalingen over misleiding uit het Burgerlijk Wetboek nu ook gelden voor ondernemers. De wet heeft als doel ondernemers te beschermen tegen oplichting, bijvoorbeeld door spookfacturen. Maar in principe impliceert de wijziging dat wanneer de ondernemer zonder volledige informatie een contract sluit, hij hier eenvoudig weer af kan komen. In dit geval is de overeenkomst vernietigbaar. 

Bron: acm.nl