Wanneer iemand schade meldt via MobielSchadeMelden, ontvangt hij een
e-mail met daarin een link naar de melding. Afgelopen maandag is
geconstateerd dat links naar schademeldingen via zoekopdrachten op
Google te vinden zijn. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er geen
aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk is gebruikt. Het onderzoek naar
het datalek loopt nog.

De app is voorlopig uit de lucht gehaald, waardoor het niet meer
mogelijk is om op deze manier toegang te krijgen tot de schademeldingen.
Indien daar aanleiding voor is worden gebruikers van de applicatie
geïnformeerd over het datalek, zo laat de verzekeraar weten. De
Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels ingelicht. MobielschadeMelden
is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, ondergebracht in de
stichting EPS.

Bron: Security.nl