De gemeente is 2 december door de Informatie Beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) geïnformeerd over leverancier GeoTax die voor gemeente werkzaamheden uitvoert in het kader van de WOZ. Het ict-bedrijf zou voor de gemeente Velsen werkzaamheden uitvoeren op het gebied van de WOZ van zowel koop- als huurhuizen. 

Van een medewerker van deze leverancier is een laptop gestolen. De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van meerdere gemeenten, waaronder de gemeente Velsen, op deze laptop staan. 

De gestolen gevens bevatten onder meer burgerservicenummer, achternaam en initialen, adres, geboortedatum en in geval van bedrijven KVK- en RSIN-nummer. 

In het bestand stonden geen DigiD’s, bankrekeninggevens, wachtwoorden of emailadressen.

Niet versleuteld

De gegevens stonden op een laptop die eind november werd gestolen in Geldermalsen. De gegevens waren niet versleuteld. Omdat er geen back-up is van de laptop is niet uit te sluiten dat de gegevens van de Velsenaren niet op de laptop stonden. Onderzoek moet uitwijzen of de gegevens echt gelekt zijn.

Het lek kwam op 2 december al aan het licht. ,,In eerste instantie leek er geen probleem, omdat de gemeente Velsen de data op een beveiligde manier aan de leverancier had gestuurd, dus niet per e-mail. Vrijdag bleek dat de medewerker deze gegevens misschien toch op de gestolen laptop heeft opgeslagen’’, laat de gemeente weten.

‘Heel vervelend’

Er is een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de gemeente Velsen is er geen reden aan te nemen dat de gegevens momenteel worden misbruikt, maar kan het ook niet uitsluiten. 

Er zouden bijvoorbeeld spullen gekocht kunnen worden op naam, waar niet voor betaald wordt. ,,Wij benadrukken dat officiële instanties bij aanvragen in vrijwel alle gevallen een kopie vragen van paspoort of rijbewijs, of van bankgegevens. Deze gegevens hebben wij niet verstrekt aan de leverancier.’’

De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de IBD.

Op de site van de gemeente staat meer info.

Ook stonden er op de gestolen laptop mogelijk gegevens van maximaal 13.500 inwoners uit Uitgeest.

Bron: IJmuiderCourant.nl