Ga naar de inhoud
22 juni 2023 • Nieuws

Motie voor verbod op energieverkoop aan de deur en telefoon aangenomen

Dinsdag 20 juni dienden de leden Bontenbal (CDA) en Kröger (GroenLinks) een motie in om een einde te maken aan energieverkoop aan de deur en aan de telefoon. Deze motie is nu aangenomen. Het is nog niet zeker of een dergelijk verbod er komt. Eerder nog ontraadde Minister Jetten de motie omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een breder onderzoek doet naar werving. Hij gaf wel aan het idee “sympathiek” te vinden.

pexels-kindel-media-8550100-1

Bij doorgang zou een dergelijk verbod een grote impact hebben op de energiewerving. Jitty van Doodewaerd, directeur DMCC Group, reageert: “Als DMCC vinden wij dat een verbod op een kanaal het probleem van misleiding niet oplost. U kunt zich afvragen of zo’n maatregel de proportionaliteitstoets doorstaat. Immers, de wet maakt heel duidelijk wat misleiding is en wat niet. Daar zou je strikt op moeten handhaven. We zien ook dat de ACM daar een belangrijke rol pakt.” Het verbieden van een kanaal is ook niet de wens van de Europese wetgever. Van Doodewaerd: “Dit staat expliciet in de Richtlijn voor betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie. In overweging 55 staat dat lidstaten maatregelen mogen nemen om consumenten beter te beschermen, bijvoorbeeld bij deurwerving, maar ook dat dergelijke bepalingen altijd evenredig moeten zijn en niet discriminerend en dat zij verkoopkanalen niet als zodanig mogen verbieden. De motie lijkt tegen dit beginsel in te gaan.”

Wij houden u op de hoogte indien er updates te melden zijn.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.