Ga naar de inhoud
29 maart 2021 • Nieuws

Must read! FAQ telemarketing opt-in goede doelen

Wij organiseerden 24 maart jl. in samenwerking met Goede Doelen Nederland een online bijeenkomst over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van telemarketing, e-privacy en de aanpassing van de Code Postfilter. Met name de introductie van de opt-in voor telemarketing leidde tot veel vragen uit de praktijk. We hebben ze voor u op een rijtje gezet en ze zijn ook relevant als u geen goed doel bent. Kon u er onverhoopt niet bij zijn en staat uw vraag er niet tussen, of wilt u de presentatie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@dmcc.nl.

TM1-1

OPT-in

 • Kan ik nu al goede opt-ins verzamelen voor juli/januari a.s.?
  Ja, maar realiseert u zich wel dat als u nu toestemming vraagt en diegene geen toestemming geeft u diegene nu ook niet opt-out mag bellen.
 • Hoe ziet een goede opt-in voor telemarketing eruit?
  Eigenlijk net zoals die voor e-mail. Dat betekent dat u wellicht de volgende opt-in(s) uitvraagt:
  Deze toestemming kan vrij (optioneel) gegeven worden. Is specifiek en op informatie berustend ten aanzien van het soort informatie dat u ontvangt en het kanaal en de frequentie én wordt (ondubbelzinnig) gegeven met een actieve handeling (het aanvinken van een hokje).
 • Mag ik toestemming voor e-mail en telemarketing ook combineren?
  De ACM heeft in het verleden in besluiten gezegd dat toestemming voor e-mail en telefoon niet gecombineerd kan worden. Ook de EDPB (de club van EU toezichthouders) geeft aan dat toestemming per verwerking moet worden gegeven. In sommige gevallen kunt u zich afvragen wat de verwerking is.Als u in het kader van een specifieke campagne – voor bijvoorbeeld moedersterfte of het redden van de panda in China – gegevens verzamelt voor public engagement. Wat is dan de verwerking? Is dat de campagne, de gegevensverzameling voor benadering in het kader van fondsenwerving of het toesturen van e-mails?Daar kan u mee experimenteren en afwegen hoe scherp u aan de wind wil varen. Wat doen expliciete afzonderlijke kanaalspecifieke opt-ins met uw conversie? Als dit commercieel gezien een (te) grote impact heeft, kan u ervoor kiezen die gewenste granulariteit in een later stadium aan te bieden.
 • We hoeven toch geen opt-in te hebben van bestaande donateurs als de nieuwe wet in gaat? De opt-in geldt toch alleen voor nieuwe donateurs na 1 juli/1januari?
  De wet geldt niet met terugwerkende kracht. Nieuwe donateurs mag u na de inwerkingtreding benaderen met een opt-in of onder de klantrelatie uitzondering.

Klantrelatie

 • Hoe zorg ik dat ik straks mijn donateurs en relaties mag bellen onder de klantuitzondering?
  Als u wilt bellen onder de klantrelatie uitzondering moet u straks bij het verkrijgen van het telefoonnummer informeren over het gebruik daarvan voor fondsenwerving en een duidelijke en expliciete afmeldmogelijkheid bieden. Ook hier kunt u kijken naar hoe u dit nu doet bij e-mail:
 • Wat betreft de klantrelatie, die is er bij een financiële transactie, als iemand zich als vrijwilliger inzet en als iemand een manifestatie bijwoont. Wat valt onder het laatste? Zou hier bijvoorbeeld ook een online petitieondertekening onder kunnen vallen of het bijwonen van een webinar?
  Waarschijnlijk is een petitie of een webinar te mager om echt een manifestatie te zijn, dat wil zeggen een bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt duidelijk te maken. Een fysieke betoging zoals Black Lives Matter of de Klimaatmars is dit waarschijnlijk wel. Een benefietconcert wellicht ook. Een online manifestatie, kan dit wellicht ook zijn. Neemt overigens ook niet weg dat u hier deelnemers moet informeren over het gebruik van hun gegevens voor bijvoorbeeld e-mail of telemarketing en hen een afmeldmogelijkheid moet bieden.
 • Bij TM winback van vaste donateurs kijken we naar de einddatum van de overeenkomst. Als een donateur daarna nog een eenmalige donatie doet, mogen we dan die laatste donatiedatum gebruiken voor de winback? Of blijft de einddatum van overeenkomst dan de peildatum?
  De donatie is in principe ook een overeenkomst – zij het eenmalige. Dus in beginsel zou u naar de datum van de laatste donatie mogen kijken – ook als dit een eenmalige gift is –  bij het bepalen van de peildatum voor de klantrelatie.
 • Als iemand iets gratis bestelt op onze website, valt dit dan onder klantrelatie of heb ik een opt-in nodig?
  Dat is een discussie die al langer woedt en op zich niet verandert met de nieuwe wet. Volgens ACM is sprake van een klantrelatie: “Indien er daadwerkelijk een product of dienst is verkocht en de contactgegevens van de klant in dat kader zijn verkregen. Klantgegevens die verkregen zijn doordat een klant een offerte heeft aangevraagd bijvoorbeeld, mogen dus niet gebruikt worden”. Zij vinden dus dat er sprake moet zijn van een financiële transactie. Dat is overigens niet hoe het in wet staat, het is een interpretatie van de toezichthouder ACM.
 • De afmeldmogelijkheid (bij de klantrelatie) moet onderscheidend zijn van het privacy statement. Moet het ook direct zichtbaar zijn op de homepage bij het aanmelden? Of mag het bijvoorbeeld ook met een * (sterretje) achter ‘Email:’ of ‘Telefoonnummer’. En dat sterretje in een uitklap menu verder toelichten?
  De Telecomwet geeft hierover aan:  “Mits de verzender de betreffende eindgebruiker duidelijk en expliciet de gelegenheid heeft geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen.” De afmeldmogelijkheid moet dus duidelijk en expliciet zijn, dat is bij een sterretje discutabel omdat er dan nog een handeling van de betrokkene nodig is.

Verrijken van telefoonnummers

 • Mogen we telefoonnummers die wij eerder hebben laten verrijken door een externe partij behouden en gebruiken voor TM? Of moeten we die met terugwerkende kracht verwijderen/uitsluiten van TM?
  In beginsel had u ook onder de oude wet verrijkte nummers al niet mogen bellen. De organisatie heeft het telefoonnummer namelijk niet verkregen in de context van een verkoop, zoals de Telecommunicatiewet vereist.
 • Betekent dit ook dat u straks donateursgegevens niet meer mag verrijken met telefoonnummers?
  Verrijken mag in principe nog steeds onder een gerechtvaardigd belang. De vraag is alleen wat kan u straks met die verrijkte data? U mag niet zomaar mailen of bellen, daarvoor heeft u toestemming nodig van de donateur.

IVR

 • Moet ik straks ook een bandje spelen na een TM gesprek?
  Het recht van verzet moet nog geboden worden. In dat geval mag iemand ook niet meer gebeld worden onder de klantrelatie uitzondering. Een IVR na een gesprek kan dus helpen om dit te bieden aan de consument.

BMNR

 • Wat gebeurt er met de registraties in het BMNR?
  Hierover staat het volgende in de Memorie van Toelichting: “Met de voorgestelde aanpassingen van de Telecommunicatiewet vervalt van rechtswege het Besluit bel-me-niet-register. Hiermee houdt het BMNR op met bestaan en vervalt ook de grondslag met betrekking tot het verwerken van de in het register aanwezige persoonsgegevens. Dit betekent dat conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming Stichting Infofilter, de huidige beheerder van het BMNR, alle persoonsgegevens onverwijld zal moeten verwijderen na inwerkingtreding van de wijziging van de Telecommunicatiewet.”

Mocht u naar aanleiding van deze FAQ nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@dmcc.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.