Andere wettelijke grondslag

De uitspraak van CBb betekent ook dat de taak van de netbeheerder (de wettelijke basis) om klantgegevens met leveranciers te kunnen uitwisselen zo spoedig mogelijk elders in de regelgeving moet worden vastgelegd. De brancheorganisaties van netbeheerders en energieleveranciers zoeken met elkaar naarstig naar een oplossing en zijn hierover in gesprek met het ministerie en de toezichthouders . Mogelijkheden liggen in de nieuwe Energiewet 1.0 maar omdat deze wet nog even op zich laat wachten, zoeken partijen voor de tussenliggende periode naar een werkbare oplossing die voldoet aan de AVG. Beoogd wordt om voor half februari  een gezamenlijk voorstel voor te leggen aan toezichthouders AP en ACM.

Het aanbod op maat

Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens* ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden. Het CBb stelt nu dat de grondslag ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden doorgegeven, niet kan op basis van de Informatiecode. Tot een oplossing gevonden is, zullen de leveranciers de benodigde klantgegevens voor het aanbod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf.

*Gemiddeld jaarverbruik, (technische) kenmerken van de aansluiting, opzegtermijn huidig contract en einddatum huidig contract.

Lees meer op netbeheernederland.nl/