Ga naar de inhoud
10 februari 2020 • Nieuws

Netbeheer Nederland: Verstrekking klantgegevens voor Aanbod op Maat nog niet mogelijk

Verstrekking klantgegevens voor Aanbod op Maat nog niet mogelijk

Er is nog geen zicht op openstelling van de centrale registers met klantgegevens waarop energieleveranciers hun ‘aanbod op maat’ voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Netbeheerders stopten op 25 januari 2020 noodgedwongen met het centraal verstrekken van deze klantgegevens, naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Op 14 januari 2020 vernietigde het CBb de bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas1 waarin voor de netbeheerders was vastgelegd dat zij op aanvraag relevante klantgegevens voor een ‘aanbod op maat’ verstrekten aan leveranciers. Daarmee viel de wettelijke grondslag onder deze gegevensverstrekking uit en konden netbeheerders niet anders dan de registers voor dit doel dichtzetten.

import702-shutterstock_energy

Andere wettelijke grondslag

De uitspraak van CBb betekent ook dat de taak van de netbeheerder (de wettelijke basis) om klantgegevens met leveranciers te kunnen uitwisselen zo spoedig mogelijk elders in de regelgeving moet worden vastgelegd. De brancheorganisaties van netbeheerders en energieleveranciers zoeken met elkaar naarstig naar een oplossing en zijn hierover in gesprek met het ministerie en de toezichthouders . Mogelijkheden liggen in de nieuwe Energiewet 1.0 maar omdat deze wet nog even op zich laat wachten, zoeken partijen voor de tussenliggende periode naar een werkbare oplossing die voldoet aan de AVG. Beoogd wordt om voor half februari  een gezamenlijk voorstel voor te leggen aan toezichthouders AP en ACM.

Het aanbod op maat

Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens* ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden. Het CBb stelt nu dat de grondslag ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden doorgegeven, niet kan op basis van de Informatiecode. Tot een oplossing gevonden is, zullen de leveranciers de benodigde klantgegevens voor het aanbod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf.

*Gemiddeld jaarverbruik, (technische) kenmerken van de aansluiting, opzegtermijn huidig contract en einddatum huidig contract.

Lees meer op netbeheernederland.nl/


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.