‘Een dergelijke termijn kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van de betrokken marktpartijen en de gelegenheid van goede doelen tot het werven van fondsen,’ licht Weverling toe. Ook vindt hij de termijn van belang voor consumenten, omdat deze duidelijkheid geeft over hun bescherming tegen ongewenste telemarketing.

De indiener wenst door middel van dit amendement de beide Kamers de gelegenheid te geven om de beoordeling van de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de termijn te kunnen wegen.

Plenair debat verschoven naar week 50

Het amendement zal meegenomen worden bij de plenaire bespreking van de wetswijziging, die ondertussen voor week 50 (8, 9 of 10 december) op de agenda staat. Door de coronacrisis-debatten heeft de reguliere agenda veel vertraging opgelopen en vinden er nog altijd begrotingsdebatten in navolging van Prinsjesdag plaats.

Lees meer op fondsenwerving.nl