Stel, een vlogger draagt een Adidas-trui. Zij heeft die zelf betaald en wil daarover vertellen. Moet de vlogger er dan bij zeggen dat dat géén reclame is maar eigen keus, onbetaald, om elke schijn van partijdigheid weg te nemen? Het gesprek is in volle gang, zeker sinds op 6 november de nieuwe mediarichtlijn uit Brussel bekend werd. Binnen 21 maanden moeten de EU-lidstaten deze Richtlijn Audiovisuele Media Diensten (AVMD) in hun nationale mediawetten opnemen.