Doel nieuwe wet

Het kabinet wil voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding en misbruik van de vrijheden. Om dit te bereiken, wil het kabinet geldstromen naar deze organisaties transparant maken. Concreet betekent dit dat goede doelen donaties van € 15.000 of meer openbaar moeten maken. Ook moeten zij de naam en woonplaats van de donateur vermelden.

Financiële positie stichtingen openbaar

Stichtingen worden soms gebruikt voor financieel misbruik. Denk aan belasting- of faillissementsfraude, het witwassen van geld of het ontplooien van criminele activiteiten. Om dit tegen te gaan, wil het kabinet dat stichtingen jaarlijks hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken.

Lees verder op www.https://financialfocus.abnamro.nl/