Ga naar de inhoud
14 januari 2019 • Nieuws

Nieuwe wet verplicht stichtingen grote giften openbaar te maken

Het kabinet heeft een concept gepubliceerd voor een nieuwe wet: de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Deze wet verplicht onder meer goede doelen om grote donaties openbaar te maken. Ook moeten stichtingen hun jaarstukken publiceren. Dit zijn potentieel heel ingrijpende zaken!

import50-hand20gives20money20fl20icon_website20kopie

Doel nieuwe wet

Het kabinet wil voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding en misbruik van de vrijheden. Om dit te bereiken, wil het kabinet geldstromen naar deze organisaties transparant maken. Concreet betekent dit dat goede doelen donaties van € 15.000 of meer openbaar moeten maken. Ook moeten zij de naam en woonplaats van de donateur vermelden.

Financiële positie stichtingen openbaar

Stichtingen worden soms gebruikt voor financieel misbruik. Denk aan belasting- of faillissementsfraude, het witwassen van geld of het ontplooien van criminele activiteiten. Om dit tegen te gaan, wil het kabinet dat stichtingen jaarlijks hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken.

Lees verder op www.https://financialfocus.abnamro.nl/


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.