Ga naar de inhoud
22 juni 2022 • Nieuws

Nog weinig boa-werkgevers hebben verplichte Wpg-audit aangeleverd

Werkgevers van boa’s met opsporingstaken (onder andere gemeenten) zijn verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren. Ook is er elke vier jaar een éxterne audit nodig. Dat staat in de Wet politiegegevens. De resultaten van de externe audit moeten boa-werkgevers naar de AP sturen. Na een jaar uitstel, ligt de uiterste datum voor het aanleveren van Wpg-auditrapporten op 31 december 2022. Maar de AP ziet dat er nog weinig rapporten binnen zijn, en benadrukt het belang van het tijdig uitvoeren, rapporteren en toezenden van de audit.

audit-4576720_1920

Monique Verdier, vicevoorzitter AP: “Werkgevers, waaronder gemeenten, zijn nu al geruime tijd verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van hun boa’s. Het lage aantal opgeleverde Wpg-auditrapporten baart me zorgen.”

Lever op tijd aan

Audits zijn een belangrijk instrument voor het interne toezicht binnen een organisatie. Door de audit goed en op tijd uit te voeren, zorgt u als werkgever dat u persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt. Met het uitstel van de inleverdatum naar 31 december 2022 maakte de AP het mogelijk om verbeterplannen op te stellen en eventuele hercontroles en verbeterplannen uit te voeren.

Om tijdnood en onjuiste of onvolledige rapporten te voorkomen, wijst de AP daarom nogmaals op de verplichting en de naderende einddatum.

Meer informatie over de Wpg-audit

Wilt u nalezen in welke gevallen een audit verplicht is? En welke eisen eraan gesteld worden? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. De AP is niet beschikbaar om met afzonderlijke partijen te overleggen of uw organisatie onder de auditplicht valt.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.