Monique Verdier, vicevoorzitter AP: “Werkgevers, waaronder gemeenten, zijn nu al geruime tijd verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van hun boa’s. Het lage aantal opgeleverde Wpg-auditrapporten baart me zorgen.”

Lever op tijd aan

Audits zijn een belangrijk instrument voor het interne toezicht binnen een organisatie. Door de audit goed en op tijd uit te voeren, zorgt u als werkgever dat u persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt. Met het uitstel van de inleverdatum naar 31 december 2022 maakte de AP het mogelijk om verbeterplannen op te stellen en eventuele hercontroles en verbeterplannen uit te voeren.

Om tijdnood en onjuiste of onvolledige rapporten te voorkomen, wijst de AP daarom nogmaals op de verplichting en de naderende einddatum.

Meer informatie over de Wpg-audit

Wilt u nalezen in welke gevallen een audit verplicht is? En welke eisen eraan gesteld worden? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. De AP is niet beschikbaar om met afzonderlijke partijen te overleggen of uw organisatie onder de auditplicht valt.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl