Wantrouwen tegenover bedrijven

De bereidheid om persoonlijke gegevens tegen een vergoeding te delen is niet groot. Iets meer dan een derde van de Nederlanders kan er nog wel mee leven als het om informatie zoals aankoopgedrag in winkels (37%) of NAW-gegevens (34%) gaat. Dat percentage daalt hard zodra er sprake is van financiële informatie (13%) of medische gegevens (18%). “Ook is er veel wantrouwen ten opzichte van social media bedrijven”, aldus Van Oostenbruggen. “Slechts 11% van de mensen heeft er vertrouwen in dat zij zorgvuldig omspringen met de privacy van klanten. Ook ten aanzien van Google, Apple en Microsoft is er wantrouwen. Nog geen kwart van de Nederlanders denkt dat hun persoonlijke gegevens in veilige handen zijn bij deze technologiebedrijven.”

Wachtwoorden

Een deel van de Nederlanders beschermt belangrijke documenten die zijn opgeslagen op de computer met een wachtwoord. De belastingaangifte bijvoorbeeld, die door 60% van de ondervraagden wordt verzegeld met een toegangscode. De helft van de Nederlanders doet dat ook met salarisgegevens. Cv’s, filmpjes en foto’s staan vaker zonder wachtwoord op een pc opgeslagen. Zo’n 40% maakt hier geen werk van. “Andere maatregelen tegen diefstal van persoonsgegevens zijn het doorhalen van het BSN-nummer op kopieën van een paspoort of een rijbewijs. Een derde van de ondervraagden doet dat steevast, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast zegt 28% niet te accepteren dat locatiegegevens bij apps worden gedeeld en weigert een kwart het BSN-nummer te delen als daar door iemand om wordt gevraagd, als onderdeel van een borg bijvoorbeeld.”

Nieuwe privacywetgeving 

Veel Nederlanders weten nog niet dat er in mei een nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd, de AVG. Maar 22% kent de wet en weet wat er ongeveer gaat veranderen. “De helft van de ondervraagden zegt in eerste instantie van de AVG gehoord te hebben, zonder te weten wat de nieuwe wet precies betekent. Best veel, dachten wij. Maar toen we gingen doorvragen bleek 44% van deze groep bij nader inzien de AVG toch niet te kennen”, zegt Van Oostenbruggen. “De nieuwe privacywet is al over tweeëneenhalve maand een feit. Er moet dus nog flink worden geïnvesteerd in voorlichting.” De helft van de Nederlanders verwacht door de strengere wetgeving overigens wel meer regie te krijgen over persoonlijke gegevens.

Top 3 meest privacygevoelige gegevens

  1. Medische gegevens (80% wel privacygevoelig)
  2. Burgerservicenummer (79%)
  3. Bankrekeningnummer (76%)

Top 3 minst privacygevoelige gegevens

  1. Geloofsovertuiging (49% niet privacygevoelig)
  2. Nationaliteit (44%)
  3. Etnische achtergrond (41%)

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door The Choice Marketing Research in opdracht van inhuurspecialist Brainnet. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van N=1025 werkzame Nederlanders van 25 jaar en ouder in februari 2018. De resultaten zijn herwogen naar de verdeling binnen de werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (CBS 2017).

Bron: Emerce.nl