Ga naar de inhoud
27 januari 2021 • Nieuws

Opinie: Goede Doelen staan er goed op in Den Haag

Onlangs stemde de Tweede Kamer unaniem voor twee belangrijke amendementen, die waren ingediend bij de wetswijziging van de Telecommunicatiewet inzake telemarketing. Er waren overigens meer amendementen, maar ik bespreek in dit stuk deze twee graag in het bijzonder.Patrick Jordens (DMCC)

Patrick Jordens (DMCC) © Patrick Jordens
door Patrick Jordens
tweede_kamer

Goed voor goede doelen 

26 januari 2021 markeert wat mij betreft de dag dat goede doelen in de Tweede Kamer echt de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Als je een beetje door de retoriek heen kijkt van het debat op woensdag 20 januari jl., waar het natuurlijk ook weer ging over telemarketing en het avondeten, zie je dat er daadwerkelijk resultaat is bereikt door Goede Doelen Nederland en DDMA. Zonder Goede Doelen Nederland was het amendement Palland er niet geweest en dat amendement zorgt voor verbijzondering van de positie van goede doelen onder een beperkende wetswijziging, die voorafgaand aan de Kamerbehandeling werd bestempeld als een hamerstuk. 

Amendement Palland 

Je zou het uit het Kamerdebat van woensdag 20 januari jl. niet direct kunnen afleiden, want daar werd erg gehamerd op de financiële relatie die goede doelen niet met hun donateurs zouden hebben, maar het amendement pleit in feite voor de verbreding van de uitleg van het begrip klantrelatie. Voor telemarketing op natuurlijke personen moet je na de wetswijziging toestemming hebben, behalve als je een bestaande klant/donateur belt. Bijvoorbeeld voor een upgrade. Wat wordt verstaan onder een klant is dus zeer relevant. 

Tot nu toe was dat alleen een donateur of ex-donateur. Omdat deze relatie gebaseerd is op een gift, wordt dat gezien als een financiële transactie. Dat nu het begrip klantrelatie wordt verbreed, vergroot de mogelijkheden voor goede doelen enorm, ook ten opzichte van de situatie van vandaagVandaag mag je bijvoorbeeld (ex-)collectanten bellen voor het doen van een gift na ontdubbelen met het bel-me-niet-register. Van de 100 personen hou je er dan 10 of mogelijk zelfs 5 over. Na de wetswijziging zijn dat er weer 100. 

Dat het amendement is aangenomen betekent dat naast donateurs en ex-donateurs nu ook (ex-)vrijwilligers, (ex-)collectanten en (ex-)manifestatiebezoekers kunnen worden gebeld zonder toestemmingLees meer op fondsenwerving.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.