Ga naar de inhoud
5 oktober 2022 • Nieuws

Opnieuw boete voor TikTok wegens privacy schending van kinderen?

Dat persoonsgegevens beschermd dienen te worden is iets waar de meesten het vandaag de dag wel over eens zijn. Dat hier ook de gegevens van kinderen onder vallen, zal eveneens niet tot discussie leiden. Echter, gebeurt dit ook daadwerkelijk? Dat is de vraag, zo blijkt onder meer uit de verklaring die de Engelse ACM (de ICO) richtte aan TikTok. Een boete van 27 miljoen pond, omgerekend zo’n 30 miljoen euro, ligt hiermee op de loer.

tiktok-5064078_1920

De verklaring van de Britse toezichthouder komt voort uit een in 2019 gestart onderzoek. Hieruit zou blijken dat TikTok tussen mei 2018 en juli 2020 de privacywetgeving overtreden heeft, door:

  • Persoonsgegevens van kinderen onder de dertien jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming;
  • Gebruikers te informeren op een niet beknopte, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze;
  • Bijzondere persoonsgegevens (zoals ras of etniciteit) zonder juridische grondslag te verwerken.

Information Commissioner John Edwards stelt dat we allemaal willen dat kinderen de digitale wereld kunnen leren kennen en ervaren, maar wel met de juiste waarborgen voor privacy. Hij vervolgt dat bedrijven die digitale diensten aanbieden de verantwoordelijkheid hebben om deze beveiliging in te voeren, maar dat de voorlopige mening van de ICO is dat TikTok niet aan deze eis heeft voldaan.

Alhoewel TikTok eerder aan de aandacht leek te ontsnappen, ligt het nu onder een vergrootglas. Aard van de zorg is onder meer dat TikTok, wat in Chinese handen is, mogelijk een achterdeur heeft waarmee de Chineese overheid toegang verkrijgt tot de gegevens van niet-Chinese gebruikers. Dit is dan ook niet de eerste keer dat het platform, wereldwijd door meer dan een biljoen mensen gebruikt en aanzienlijk populair onder kinderen en tieners, onder vuur ligt. Eerder schreven we al over de opgelegde boete van 750.000 euro wegens privacy schending van Nederlandse kinderen. Naar aanleiding van dat onderzoek van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft TikTok destijds al maatregelen genomen. Via het eigen account en de zogeheten Family Pairing-functie kunnen ouders de privacy instellingen van hun kinderen beheren. De AP gaf toen al aan dat de instellingen wat haar betreft nog niet waterdicht zijn. Dat volgt wellicht uit het Britse onderzoek.

De ICO benadrukt dat het in deze gaat om voorlopige-, en niet om definitieve bevindingen. TikTok heeft 30 dagen de tijd om te reageren. Indien hij de ICO weet te overtuigen van zijn omgangswijze met de persoonsgegevens van kinderen, zal de ICO de boete mogelijk verlagen of volledig annuleren. TikTok heeft voor alsnog in ieder geval laten weten het oneens te zijn met de voorlopige standpunten van de ICO. Of hij hierin uiteindelijk weet te overtuigen, zal moeten blijken.

Meer weten over de privacywetgeving en het gebruik van apps of websites? Onze consultants staan voor u klaar. 

Bronnen: cnbc.com, ico.org.uk, nu.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.